[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb EximOn Sun, Jun 08, 2003, Blai Costa wrote:
> Veureu, faig servir mutt + exim en la meva flamant Debian ;), la qüestió
> és que he notat que alguns usuaris no reben els meus correus-e, en
> concret la gent que usa Yahoo! no ho reb i alguna adreça de França
> tampoc.
> Jo no hi entenc gairebé res de correu però em sona que algunes
> màquines no accepten que disfrecis l'adreça electrónica i sospito que
> pot ser que si en la meva configuració de l'exim li he dit que forci a
> l'adreça a sortir amb l'eresmas.net potser això fa que alguns servidors
> no donin per vàlida la meva adreça, encara que també pot ser que estigui
> dient una bestiesa de l'alçada d'un campanar, no se,

A mi també m'ha passat algun poc, però és poc freqüent. En principi
si l'exim ha enviat el missatge (és dir, no t'ha arribat cap mail dient
que el missatge no s'ha pogut enviar per tal o qual cosa), doncs
vol dir que el servidor SMTP del destinatari ha acceptat el missatge.

I a partir d'aquí tu ja no hi pots fer res. Si l'altre està mal
configurat, o es pensa que és spam, i no entrega el missatge, doncs
senzillament mala sort. No és res que depengui de tu. Com a molt et
pots queixar al postmaster i encara gràcies. Els de Yahoo ja et dic que
no et fotran ni cas.

A reveure,
-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpAGxGWiK7QT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: