[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: missatges de la llistaOn Sun, May 18, 2003 at 08:01:29PM +0200, laupri@ono.com wrote:
> nomes preguntar on es guarden els mails, i si es poden consultar en
> algun link.

els arxius de totes les llistes de correu estan en
http://lists.debian.org/ .

En http://lists.debian.org/debian-user-catalan/ tens el arxiu de la
nostra.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpUcqZlxni6e.pgp
Description: PGP signature


Reply to: