[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les XOstres tu! a mi que no em funcionava la rodeta del ratolí m'ha anat de
perles això de "ImPS/2".
Aquesta es la part de XF86Config del ratolí:

Section "InputDevice"
    Identifier "Mouse1"
    Driver   "mouse"
    Option   "Device" "/dev/input/mice"
    Option   "Protocol" "PS/2" <--- canviat per "IMPS/2"
    Option   "Emulate3Buttons" "no"
    Option   "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Ho dic per si hi ha gent que tingui el mateix problema que jo.

----- Original Message -----
From: "Ricard Pradell Buxó" <nut@arrakis.es>
To: <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Sent: Friday, May 16, 2003 12:24 AM
Subject: problemes amb les X


Jo vaig tenir el mateix problema, i era degut a una mala configuració del
ratolí, res a veure amb la meva gforce. Comprova que a XFreeConfig-4 tinguis
el ratolí ben configurat. Jo hi tenia 2 seccions "InputDevice", una
"generic"
i unaltre "configured". En vaig comentar una (# a totes les línies) i vaig
configurar l'altre a ma. El que em passava és que no em reconeixia el ratolí
amb rodeta que necessita del "protocol" "ImPS/2", i no el "PS2" que hi
tenia.
Al rearrancar X tot va anar com una seda.

Apa, a disfrutar.

Ricard

Usuari registrat Linux nº 311823.

P.D Ara nvidia te a la seva web drivers per Linux que van molt millor que el
nv, fes-hi una visita. La instal.lació és estil windofa, acceptar-acceptar i
anar fent.--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: