[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configurar mouse>  /etc/gpm.conf
>
> o gpmconfig

El gpm només és per fer anar el mouse sense X-Window... Ara bé, pots
dir-li a les X-Window que agafin la info del gpm (opció gpm-data)

albert...Reply to: