[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configurar mouseOn Mon, 12 May 2003, what's up wrote:

> He actualitzat el meu mouse, i me adonat k no va ni enrere, q he de canviar
> la configuració, i m'agradaria modificar els arxius a mà, algú em pot dir
> quins son els k he de modificar??

Bàsicament, el fitxer és /etc/X11/XF86Config-4 (només accessible com a
'root'). Ara bé, et recomano fer 'dpkg-reconfigure xserver-xfree86', ja
que podràs fer 'siguiente-siguiente' fins que arribis al punt del mouse...
Per cert, primer fes una còpia de seguretat d'aquest arxiu!!! (per si de
cas...)

> Merci

De res

> Albert.
albert...
__
Albert J. MORA - MTG / IUA / UPF - PLUG
phone: +34 93542.2199
email: amora@iua.upf.es
wpage: http://www.iua.upf.es/~amora
Reply to: