[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: redimensionar una particio ext3Pep Roca <jroca@ns.hugtip.scs.es> escrigué:
> Però que passa amb les dades que hi han a la partició si canvies la dimensió 
> amb parted? Es perden?

Home, si fas la partició més gran, no ho crec... (ves amb compte, perquè amb segons quines mides el parted ja se li escapa tot...) I si la fas més petita, però prou gran com perquè hi càpiga tot, tampoc... Jo diria que el parted/nparted (jo prefereixo la command-line) no fa en cap moment un format...

> Gràcies i salutacions. Pep Roca.
Igualment,
albert...

-- 
Albert J. MORA - MTG / IUA / UPF - PLUG
phone: +34 93542.2199
email: amora@iua.upf.es
wpage: http://www.iua.upf.es/~amora

Attachment: pgpUupBLe2yDd.pgp
Description: PGP signature


Reply to: