[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Linux a les biblioteques UABTitle: si14a


Linux a les Biblioteques de la UAB
 
 

 

Aquest estiu s'ha actualitzat el parc d'ordinadors de consulta a les biblioteques de la UAB. Aquesta operació ha format part d'una renovació més àmplia que ha afectat un nombre important dels ordinadors de les biblioteques. Ja fa temps que els antics catàlegs manuals de fitxes de cartró havien estat substituits, primer per terminals, després per ordinadors amb aplicacions alfanumèriques, i ara han sofert un tercer canvi, la introducció del sistema operatiu Linux.

L'objectiu era dotar els ordinadors de consulta pública d'un entorn estàndard, segur, flexible, gràfic, i amb garanties de continuïtat i creixement. Donat que la interfície de consulta al catàleg via Web ja ha assolit unes prestacions molt satisfactòries, l'opció d'utilitzar un navegador era la més evident. Restava la decisió del sistema operatiu: calia considerar Linux, i alhora, inevitablement, alguna versió de Windows.

Després d'analitzar avantatges i inconvenients, l'opció Linux va resultar l'escollida pels seus mèrits en estabilitat, seguretat, programabilitat i ductilitat, a més dels seus menors requeriments de màquina i perquè la llicència no té cost econòmic. Com a avantatge addicional, Linux és totalment obert, amb el codi font disponible en tots i cadascun dels components del nucli, utilitats, entorn gràfic, etc.

Es comptava amb experiències prèvies equivalents molt satisfactòries i documentades a universitats i museus d'altres països, i també existia, per part de la UAB, les ganes de posar en marxa un projecte d'una certa envergadura amb Linux.

El pla pilot, amb 10 ordinadors de cara al públic a les biblioteques de Ciències Socials i Humanitats, es va començar a instal·lar a partir del mes de febrer i ha permès ajustar la configuració. Un cop afinats els detalls, aquest juliol s'ha estès la instal·lació a la resta de les biblioteques, amb més de 120 PC fins ara.

El sistema preveu, de moment, tres tipus de configuració possibles, amb possibilitat de passar d'un a l'altre canviant només un paràmetre: consulta dels serveis de bilbioteca digital oferts pel Servei de Biblioteques, consulta lliure a Internet i consulta exclusiva del catàleg.

Part del projecte ha estat també la creació de la infrastructura per una instal·lació senzilla de nous ordinadors, la garantia de restauració de la configuració en qualsevol moment, el control centralitzat dels equips, així com l'actualització del programari d'una manera automàtica.


 

 
       
 
Elaborat pel Servei d'Informatica de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici D 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Tel.: (93) 581 2100 Fax:(93) 581 20 94
Correu electrònic: enllac@si.uab.es
Data d'actualització: octubre 2001
   

 


Reply to: