[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Rèplica de l'arxiu de Debian a Catalunya



 Hola llista

 Segurament els que estigueu més informats sabreu que CaLIU ha creat una 
rèplica de l'arxiu de Debian: us passo un sorces.list i l'adreça de CaLIU

 Trieu les entrades per a la vostra distro de Debian.
	<ftp://caliu.info/pub/caliu/sources.list>
 Val a dir que també és un weblog interessant:
	<http://www.caliu.info/>

 Uso sid i porto dues actualitzacions i puc dir que em dona molt bon 
resultat.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpxaAwKHeWCv.pgp
Description: signature


Reply to: