[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzant debian, m'explico fatalA Dilluns 31 Març 2003 17:13, Leopold Palomo Avellaneda va escriure:
> A Dilluns 31 Març 2003 17:04, xdrudis@tinet.org va escriure:
> > > Si, gràcies Xavi.
> >
> > Em sembla que era el paquet apt-zip.
> > Si no és m'ho dius i m'ho miro més.
>
> Ho miro jo ta,bé, gràcies. Però em semba que no podré fer-ho perquè aquí a
> la uni tinc una debian actualitzada, llavors no sé quín paquets s'han
> d'actualitzar.
>
> Gràcies,
>
> Leo

dpkg --get selections > selections.txt
dpkg --set-selections < selecions.txt

 Abans de modificar el registre de la uni fes una copia de sguretat i quan 
tinguis els paquets baixats la tornes a restaurar com qui res. ;-)

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpkpO2xTg2In.pgp
Description: signature


Reply to: