[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzant debian, m'explico fatalA Dilluns 31 Març 2003 14:45, Leopold Palomo Avellaneda va escriure:
> A Dilluns 31 Març 2003 14:40, xdrudis@tinet.org va escriure:
> > > estic fent servir debian woody 3.0r0 baixat amb cds. Ara voldria
> > > actualitzar-ho a 3.0r1. He de baixar-me de nou tots els cds?
> >
> > No, home no. Et poses el que toqui a /etc/apt/sources.list
> > /etc/apt/apt.conf i fas apt-get update apt-get dist-upgrade
>
> Ja ho sé, a la uni amb conexió xarxa faig això, però a casa sense una bona
> connexió a xarxa que faig?
>
> Només preguntava, si per la gent que no tenim una bona conexió de xarxa hi
> ha algun tipus de CD-update o quelcom similar, o hi ha una actualització de
> tots els paquets amb la r1?
>
> Leo

 Ok Leo, ja m'extranyava però que serveixi de guia pels més novells. Et 
recomano que facis un script amb l'opció "d" de l'apt-get dist-upgrade i ves 
descarregant per la nit, segurament que no hauràs de descarregar-te cap 
bestiessa. Una altra opció a tindre en compte fora tindre dues màquines amb 
les actualitzacions sincronitzades i amb algun mitjà transportar les 
actualitzacions a la butxaca->metro->sistema->dpkg -i <paquet> ;-)

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpXgTNiTEk_B.pgp
Description: signature


Reply to: