[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: IMP en localhostOn Fri, Feb 07, 2003 at 10:06:14PM +0100, Jose M Duart wrote:
> 
> A Divendres 07 Febrer 2003 15:26, Pepe Chalmés va escriure:
> > apt, paradigma de l'eficàcia, instal·la tot el necessari. El problema
> > el tinc quan li dic a Mozilla que m'ensenye http://localhost/imp. Em
> > pregunta que vull fer amb el fitxer di tipus
> > "application/x-httpd-php3" (obrir o guardar)!
> 
> Això és que no has carregat el mòdul php al servidor web. Ves a
> /etc/apache/httpd.conf i lleva el comentari a la línia
> 
> LoadModule php3_module /usr/lib/apache/<versio>/libphp3.o


No tinc eixa línia sinó esta:

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so

Tinc instal·lat php4 i no php3, per la qual cosa (es veu) no tinc
"libphp3.so" en el sistema.


En /etc/php4/apache/php.ini tinc:

;extension=none.so
extension=imap.so
extension=pgsql.so

La primera línia l'he comentada perquè Apache renegava:

pepe@chg:~$ sudo /etc/init.d/apache restart
Reloading apache modulesPHP Warning: Unable to load dynamic library
'/usr/lib/php4/20010901/none.so' - /usr/lib/php4/20010901/none.so:
cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on
line 0

Passa el mateix si execute "apachectl restart", només que apareix en
/var/log/apache/error.log.


En /etc/mime.types tinc:

#application/x-httpd-php            phtml pht php
#(/usr/share/doc/horde/Readme.Debian.gz)
application/x-httpd-php             phtml pht php php3
application/x-httpd-php-source         phps
#application/x-httpd-php3            php3
#(/usr/share/doc/horde/Readme.Debian.gz)
application/x-httpd-php3            php3.nope
application/x-httpd-php3-preprocessed      php3p
application/x-httpd-php4            php4

En /etc/apache/httpd.conf tinc:


...
LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
#(Esta ja l'he dita :)
...
<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.html index.php3 index.php index.htm index.shtml
	index.cgi
</IfModule>
...
# AddType allows you to tweak mime.types without actually editing
# it, or to make certain files to be certain types.
#
# For example, the PHP 3.x module (not part of the
# Apache distribution - see http://www.php.net) will
# typically use:
#
#20030207 (/usr/share/doc/php4/README.Debian.gz)
AddType application/x-httpd-php3 .php3
AddType application/x-httpd-php3-source .phps
#
# And for PHP 4.x, use:
#
#20030207 (/usr/share/doc/php4/README.Debian.gz)
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
...
																	


Però continua igual. Quasi millor que ho deixem, perquè només estava
fent proves, no m'he posat a llegir documentació.Vinga adéeeeu (i gràcies =).


> 
> Salutacions
> 
> Pep
> 
> 

-- 
José Marcos Chalmés García - Public key ID: 0x6FDE933B / gnupg.org
www.polinux.upv.es - www.debian.org - www.gnu.org - www.bsd.org - ...
I use free software | Utilitze programari lliure | Uso software libre
---------------------------------------------------------------------Reply to: