[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb la ISDN Hola

 Que l'enllaç existeixi no ho dubto però potser l'error fora que no has 
carregat el mòdul de la targeta amb els paràmetres correctes. D'igue'ns quina 
targeta és i mirarem de donar-te més info.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-Reply to: