[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Continuant Instal.lant Debian...On Tue, Jan 28, 2003 at 06:43:32PM +0100, Carles Noguera Balasch wrote:
> Aquest es el resultat dels locales...
> 
> carles@TERRA:~$ locale 
> LANG=ca_ES@euro
[...]

Si fiques LC_ALL=ca_ES@euro no et lliures de posar tot el que hi havia
ací en mig? Pregunte.

> LC_ALL=
> carles@TERRA:~$ 


Pepe.

-- 
José Marcos Chalmés García - Public key ID: 0x6FDE933B
www.polinux.upv.es - www.debian.org - www.gnu.org - www.bsd.org - ...
I use free software | Utilitze programari lliure | Uso software libre
---------------------------------------------------------------------Reply to: