[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Continuant Instal.lant Debian...No sé què fa el teu servidor/client de correu, però fica ^M al final de
les línies. Potser algú en el teu campus s'està passant de llest.

On Thu, Jan 23, 2003 at 09:16:01PM +0100, Carles Noguera Balasch wrote:
> 2. Acrobat Reader
>   He instal·lat l'acrobat reader per als fitxers PDF.
>   Que en penseu. Alguna recomanacio? 

Que ho desinstal·les i instales gv, xpdf, gnome-gv i el que t'han dit de
KDE, que no se com es diu. I entre aquests 4, tots lliures, tries el que
més t'agrade.

Adobe s'ha portat fatal amb el Acrobat per Unix. La versió que abans
estaba en Debian va tindre un error de seguretat trivial d'arreglar. El
mantenidor es va passar com 4 messos cridant per telèfon i enviant mails
a Adobe per a veure si algú podia fer algo (pq clar, al ser non-free, no
el podia arreglar Debian directament) i res de res. Finalment, van
treure la versió 5, amb un canvi de llicència que va fer que Debian
símplement s'oblidara del acrobat. Ara crec que tenim un instal·lador,
però no s'ho mereixen. Segur que encara tenen aquell bug, i el de zlib.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpRSSe72aAT7.pgp
Description: PGP signature


Reply to: