[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paquets per defecte> Quines avantatges té fer això sobre escriure a /et    APT::Default-
> Release "stable";

Ni idea. Ho devia trobar en alguna documentació, ho vaig provar, 
va funcionar i me'n vaig oblidar. 

Reply to: