[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Reconéixer .swf amb GNomeOn dc, 2002-12-04 at 23:20, Xavier Clotet wrote:
> Quim Gil wrote:
> 
> >Tinc el navegador Galeon instal.lat amb el plugin de Flash ja
> >configurat. Puc veure fitxers de tipus .swf sense problemes obrint-los
> >des de Galeon.
> >
> >En canvi, no sé com fer-ho per a què clicant un fitxer .swf des de la
> >interfície gràfica de GNome ja se m'obri el Galeon tot solet. En comptes
> >d'això, em pregunta amb quina aplicació ho haig d'obrir i haig de
> >seleccionar-ho manualment.
> >
> >Gràcies.
> >
> >Quim 
> >
> >
> >
> >  
> >
> En el Gnome 1.4, al Centre de control hi ha l'apartat "Manejadors de 
> documents" i en un subapartat seu "Tipus de fitxer i programes".
> Allà hi trobaràs una llista de tipus de fitxer amb les seves extensions 
> i el programa a associar-hi.
> 
> Si utilitzes el Gnome2... no sé pas.
> 
> Vinga, espero haver estat d'ajuda.
> 
> Salut!
> 


Hola,

Si tens Gnome2 i això et passa amb el nautilus2, com que segurament tens
el tipus de fitxer definit però l'únic que passa és que no hi ha
aplicació per defecte, el millor que pots fer és:

1.- apreta amb el botó dret al fitxer
2.- selecciona "obre amb/una aplicació..."
3.- Et sortirà un quadre dde diàleg informant que no tens cap aplicació
associada. Apreta "aplicació associada"
4.- Et sortirà el quadre de diàleg del tipus de fitxer. Per si no el
tens ben configurat et comento tot el que hi tinc:

Descripció: fitxer Macromedia Flash
Tipus de MIME: application/x-shockwave-flash
Categoria: Documents/World Wide Web
Extensions: swf
Programa a executar: /usr/bin/galeon


Sort!


-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@newmail.net>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_newmail_net.asc
Empremta digital: 212B 9ACE E6EE 3083 D43D  EA13 90E3 053F 0626 0BE7

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: