[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qt-glOn Thu, Sep 12, 2002 at 10:40:47AM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Si ho vull compilar amb debian, a les opcions del kdevelop li he de posar 
> -lqt-gl, però el mateix projecte no hem compila amb una mandrake, he de 
> treure aquesta opció.
> 
> M'he adonat, que debian té un paquet específic per qt amb suport de opengl, 
> que és el libqt-gl, però mandrake no el té , ni suse, ni redhat ni crec que 
> cap altre. Sabeu alguna cosa?

Debian ho te separat per a que la qt normal no siga tan pesada com la
que té també suport de GL. Supose, que jo de Qt... :)

> Aleshores, si modifico el projecte amb el kdevelop i faig un rebuild puc 
> compilar, però com punyetes puc fer que el programa, amb el configure 
> funcioni amb debian i els altres?

Probablement amb un check de configure, qt no te un "qt-config" o
algo així?

> Pd no s'accepta com a resposta passa't a gnome ... ;)

libgtkgl2.0-1 - Gimp Toolkit OpenGL area widget shared library
;p

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpotfwyms9lU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: