[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Anunci: Mozilla en catalàOn Tue, Sep 03, 2002 at 08:19:25PM +0200, Xavi Drudis Ferran wrote:
> Els de Softcatalà ho sabran millor, però diria que "El Navegador" vé
> de l'época del Netscape Navigator, que Netscape no permetia dir-li
> "Netscape" a versions modificades. Dubto que mozilla tingui aquesta
> restricció (deu ser inercia/coherència/elquesigui a Softcatalà), però
> potser es podria mirar.
> 
> I moltes gràcies pel paquet. 

En efecte, el rotllo del "Navegador" ve exactament d'aquest escenari que
has dit. He estat intercanviant mails amb Jordi Mas i la següent versió
de la traducció ficarà Mozilla. Els altres components (Mozilla Mail, etc)
sí que mantindran els noms actuals, ja veurem com queda quan tinguen la
1.1 preparada.

I ara que em recordes que ja està el tema de la llicència aclarit
(MPL/GPL/LGPL), vaig a pujar el paquet oficialment.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpDeafJNiYTr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: