[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Anunci: Mozilla en catalàHola,

Ara que Softcatalà ha finalitzat la traducció de Mozilla 1.0, per fí he
fet els paquets corresponents.
A falta de una clarificació sobre la llicència, aquests seràn els
paquets que pujaré a Debian:

deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./
deb-src http://people.debian.org/~jordi/debian ./

apt-get update
apt-get install mozilla-locale-ca

Preferències -> Appearance -> Languages/Content -> Català

La meua intenció és llevar algunes referències de "El Navegador" en els
llocs claus (com en la finestra "About"), per a no confondre a la gent.
Una traducció no hauria de canviar el nom de la aplicació, així que faré
algo al respecte.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpW0CMGOGQIQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: