[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: voldria instal·lar una debian i no sé per on començar...A Dijous 13 Juny 2002 23:40, Òscar Vergé va escriure:
> - és factible treballar única i exclusivament amb la debian (o és una visió
> massa radical)? 
- quina versió n'he de baixar? (m'han recomenat la woody)
> - és interessant fer la instal·lació via internet?
> - em podrieu recomenar un mirror des d'on baixar les iso's necessàries?

1- És factible, però no es tant hiperconfigurable com altres distris durant 
la instalació, no t'esperis que t'agafi el mouse de 5 botons usb i amb la 
floreta al mig com pot fer redhat o altres.. Pero poderse configurar es 
posible :-)
2- woody o sid, potato es obsoleta (per algunes coses) nomes un apunt. no hi 
ha kde3 oficial per debian.
3- Moltissim actualitzar la debian per internet es lo millor d'aquesta 
distri, entre altres coses.
4- http://www.linuxiso.org, ftp.sunsite.dk, ftp.kando.hu ..... etc etc

Si algu vol afegir algo més....

> Moltes gràcies per la atenció i espero la vostra resposta.
> Òscar
De res


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: