[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openoffice en catalàHola.
El OpenOffice en català sí que que està traduit (en teoria)
Jo el vaig baixar de:
ftp://ftp.rediris.es/mirror/openoffice.org/l10n/OO-1.0.0-office.qkaka.com/Linux/OOo1.0_linuxintel_catalan.tgz
Surt una barreja de angles,castellà i català,...
Vaig baixar les fonts i està tot preparat pel català, la variable
d'entorn es res_cat , l'extensió 37,...  senzillament on hauria d'anar
la frase en català està en anglès o en castellà,... i en algun cas en
català.
Fins i tot té un menú que no actua bé, el de configuració està
desplaçat, aquest està completament traduit!.
Sembla que aquest projecte te molta empenta.
També http://www.linux-debian.de/linuxoffice/

Salut

 

-- 
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari registrat n. 92028)
Debian Woody
Kernel 2.4.18
_________________________________________________________


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: