[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: unsubscribe-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Divendres 29 Març 2002 17:35, Marc Andreu Garcia va escriure:
> _________________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com

Nooo, aquesta no es la adreça per donar-te de baixa.
proba aquesta i veuràs que bé. 
Per desuscriures de la llista envia un email a: 
debian-user-catalan-request@lists.debian.org

Bona sort !  ;-)
- -- 
- ---ELROJO---		
GNU/Linux user #165067
Catalunya
- ---ELROJO---			
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE8ojCZdTzFOF7iipIRAqPzAJ9MT4qs6fgXYHjcVOAprZD2f1pQtACgyhEq
lxQZmZkobBILtrChX7sb1W4=
=GiFk
-----END PGP SIGNATURE-----


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: