[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Marcin Drzewiecki zaprasza Cię do GoldenLine.pl (przypomnienie)Przypominamy Ci, że Marcin Drzewiecki wysłał do Ciebie 10 dni temu zaproszenie do społeczności GoldenLine. 
 
Kliknij poniżej aby zaakceptować zaproszenie:
http://www.goldenline.pl/logowanie/aHR0cDovL3d3dy5nb2xkZW5saW5lLnBsL3JlamVzdHJhY2phLzk1NjkyZDQ0Yjg2YjhiYTAxZDY0ODMxNmJjYzM1Nzc1,0;1464848131;61705ab011252797a8373b63aa4a6b7d,806317675
 
Jeśli jesteś już członkiem GoldenLine możesz przyjąć zaproszenie wewnątrz systemu:
http://www.goldenline.pl/logowanie/aHR0cDovL3d3dy5nb2xkZW5saW5lLnBsL3phcHJvc3plbmllL2VtYWlsL2FrY2VwdHVqLzk1NjkyZDQ0Yjg2YjhiYTAxZDY0ODMxNmJjYzM1Nzc1,0;1464848131;61705ab011252797a8373b63aa4a6b7d,806317675

Czym jest GoldenLine?
======================
GoldenLine jest pierwszą w Polsce społecznością skupioną wokół rozwoju kariery i życia zawodowego. Pomoże Ci poznać ludzi, zaistnieć w branży i zrealizować Twoje cele na rynku pracy.


Kto należy do społeczności GoldenLine?
=======================
 * ludzie rozpoczynający karierę,
 * doradcy personalni,
 * specjaliści,
 * przedsiębiorcy,
 * kadra zarządzająca.

Masz pytania? Napisz do nas - info@goldenline.pl

GoldenLine.pl

GoldenLine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00002411921, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262891445Reply to: