[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#298744: [l10n] Updated Czech translation of openssh debconf messagesPackage: openssh
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi, in attachement there is updated Czech translation (cs.po) of
openssh debconf messages, please include it.

-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-06 13:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-09 18:29+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4
msgid "Generate new configuration file"
msgstr "Generovat nový konfigurační soubor"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4
msgid ""
"This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from "
"the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading "
"from. I can now generate you a new configuration file (/etc/ssh/sshd."
"config), which will work with the new server version, but will not contain "
"any customisations you made with the old version."
msgstr ""
"Tato verze OpenSSH má oproti verzi dodávané s Debianem 2.2, kterou nyní "
"pravděpodobně aktualizujete, značně odlišný konfigurační soubor. Nyní mohu "
"vytvořit nový konfigurační soubor (/etc/ssh/sshd.config), který bude "
"pracovat s novou verzí, ale nebude obsahovat žádné úpravy, které jste "
"provedli ve staré verzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4
msgid ""
"Please note that this new configuration file will set the value of "
"'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password can "
"ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that this is "
"the correct default (see README.Debian for more details), but you can always "
"edit sshd_config and set it to no if you wish."
msgstr ""
"V novém konfiguračním souboru bude parametr PermitRootLogin nastaven na "
"hodnotu 'yes'. To znamená, že se kdokoliv se znalostí rootova hesla může "
"přihlásit rovnou jako root. Pokud se chcete vrátit ke starému chování, stačí "
"v sshd_config nastavit tento parametr na hodnotu 'no'. Více v README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4
msgid ""
"It is strongly recommended that you let me generate a new configuration file "
"for you."
msgstr "Je vřele doporučeno nechat mě vyrobit konfigurační soubor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:23
msgid "Allow SSH protocol 2 only"
msgstr "Povolit pouze SSH protokol verze 2"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:23
msgid ""
"This version of OpenSSH supports version 2 of the ssh protocol, which is "
"much more secure. Disabling ssh 1 is encouraged, however this will slow "
"things down on low end machines and might prevent older clients from "
"connecting (the ssh client shipped with \"potato\" is affected)."
msgstr ""
"Tato verze OpenSSH podporuje ssh protokol ve verzi 2, který je mnohem "
"bezpečnější. Je dobré ssh verze 1 zakázat, nicméně na slabších počítačích se "
"projeví zpomalení a také tím znemožníte přihlášení starších klientů "
"(například těch z Debianu 2.2)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:23
msgid ""
"Also please note that keys used for protocol 1 are different so you will not "
"be able to use them if you only allow protocol 2 connections."
msgstr ""
"Také si všimněte, že klíče protokolu verze 1 jsou odlišné a pokud povolíte "
"pouze protokol verze 2, nebudete je moci použít. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:23
msgid ""
"If you later change your mind about this setting, README.Debian has "
"instructions on what to do to your sshd_config file."
msgstr ""
"Pokud se později rozhodnete jinak, v README.Debian se nachází přesný návod, "
"jak upravit soubor sshd_config."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:37
msgid "ssh2 keys merged in configuration files"
msgstr "Klíče ssh2 v konfiguračních souborech byly spojeny"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:37
msgid ""
"As of version 3 OpenSSH no longer uses separate files for ssh1 and ssh2 "
"keys. This means the authorized_keys2 and known_hosts2 files are no longer "
"needed. They will still be read in order to maintain backwards compatibility"
msgstr ""
"OpenSSH verze 3 již nepoužívá oddělené soubory pro klíče verze ssh1 a ssh2. "
"To znamená, že soubory authorized_keys2 a known_hosts2 již nejsou potřeba, "
"ovšem z důvodů zachování zpětné kompatibility jsou stále načítány."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:46
msgid "Do you want to continue (and risk killing active ssh sessions)?"
msgstr "Chcete pokračovat (a riskovat ukončení aktivních ssh spojení)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:46
msgid ""
"The version of /etc/init.d/ssh that you have installed, is likely to kill "
"all running sshd instances. If you are doing this upgrade via an ssh "
"session, that would be a Bad Thing(tm)."
msgstr ""
"Stávající verze /etc/init.d/ssh pravděpadobně pozabíjí všechny běžící "
"instance sshd. Pokud tuto aktualizaci provádíte přes ssh, byla by to Špatná "
"Věc(tm)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:46
msgid ""
"You can fix this by adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the start-stop-"
"daemon line in the stop section of the file."
msgstr ""
"Můžete to spravit přidáním \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" do sekce stop na "
"řádek se start-stop-daemon."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:56
msgid "NOTE: Forwarding of X11 and Authorization disabled by default."
msgstr "POZNÁMKA: Autorizace a přesměrování X11 je standardně vypnuto."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:56
msgid ""
"For security reasons, the Debian version of ssh has ForwardX11 and "
"ForwardAgent set to ``off'' by default."
msgstr ""
"Z bezpečnostních důvodů má verze ssh v Debianu standardně nastavené "
"ForwardX11 a ForwardAgent na hodnotu \"off\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:56
msgid ""
"You can enable it for servers you trust, either in one of the configuration "
"files, or with the -X command line option."
msgstr ""
"Pro servery, kterým důvěřujete, můžete tyto parametry povolit v jednom z "
"konfiguračních souborů, nebo z příkazové řádky parametrem -X."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:56
msgid "More details can be found in /usr/share/doc/ssh/README.Debian"
msgstr "Více naleznete v /usr/share/doc/ssh/README.Debian"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:67
msgid "Warning: rsh-server is installed --- probably not a good idea"
msgstr "Varování: je nainstalován rsh-server --- to není dobrý nápad"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:67
msgid ""
"having rsh-server installed undermines the security that you were probably "
"wanting to obtain by installing ssh. I'd advise you to remove that package."
msgstr ""
"nainstalováním rsh-server si bouráte bezpečnost, kterou jste pravděpodobně "
"chtěli dosáhnout instalací ssh. Doporučujeme tento balík odstranit."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:74
msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
msgstr "Varování: je nainstalován telnetd --- to není dobrý nápad"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:74
msgid ""
"I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't actually "
"need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that there is at "
"least some chance that telnet sessions will not be sending unencrypted login/"
"password and session information over the network."
msgstr ""
"Doporučujeme buď odstranit balík telnetd (pokud telnet přístup "
"nepotřebujete), nebo nainstalovat telnetd-ssl, kde je alespoň nějaká šance, "
"že spojení nebudou po síti zasílat nezašifrovaná jména/hesla/informace."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:82
msgid "Warning: you must create a new host key"
msgstr "Varování: musíte vytvořit nový serverový klíč"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:82
msgid ""
"There is an old /etc/ssh/ssh_host_key, which is IDEA encrypted. OpenSSH can "
"not handle this host key file, and I can't find the ssh-keygen utility from "
"the old (non-free) SSH installation."
msgstr ""
"V /etc/ssh/ssh_host_key se nachází starý klíč šifrovaný algoritmem IDEA. "
"OpenSSH neumí tento soubor zpracovat a nemohu najít utilitu ssh-keygen ze "
"staré (nesvobodné) instalace SSH."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:82
msgid "You will need to generate a new host key."
msgstr "Musíte vygenerovat nový serverový klíč"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:92
msgid "Do you want /usr/lib/ssh-keysign to be installed SUID root?"
msgstr "Chcete /usr/lib/ssh-keysign nainstalovat jako SUID root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:92
msgid ""
"You have the option of installing the ssh-keysign helper with the SUID bit "
"set."
msgstr ""
"Můžete si vybrat, zda chcete nainstalovat ssh-keysign s nastaveným SUID "
"bitem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:92
msgid ""
"If you make ssh-keysign SUID, you will be able to use SSH's Protocol 2 host-"
"based authentication."
msgstr ""
"Pokud nastavíte ssh-keysign SUID, můžete používat 'host-based' autentizaci "
"protokolu verze 2."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:92
msgid ""
"If in doubt, I suggest you install it with SUID. If it causes problems you "
"can change your mind later by running:  dpkg-reconfigure ssh"
msgstr ""
"Pokud jste na pochybách, doporučujeme SUID bit povolit. Pokud zaznamenáte "
"problémy, můžete nastavení změnit spuštěním:  dpkg-reconfigure ssh"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:105
msgid "Do you want to run the sshd server?"
msgstr "Chcete spustit sshd server?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:105
msgid "This package contains both the ssh client, and the sshd server."
msgstr "Tento balík obsahuje jak klienta ssh, tak server sshd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:105
msgid ""
"Normally the sshd Secure Shell Server will be run to allow remote logins via "
"ssh."
msgstr ""
"Obvykle se sshd (Secure Shell Server) spouští, aby se vzdálení uživatelé "
"mohli přihlašovat přes ssh."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:105
msgid ""
"If you are only interested in using the ssh client for outbound connections "
"on this machine, and don't want to log into it at all using ssh, then you "
"can disable sshd here."
msgstr ""
"Pokud na tomto počítači chcete využívat pouze ssh klienta pro odchozí "
"spojení, můžete zde sshd zakázat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:117
msgid "Environment options on keys have been deprecated"
msgstr "Volby prostředí spojené s klíči jsou zakázány"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:117
msgid ""
"This version of OpenSSH disables the environment option for public keys by "
"default, in order to avoid certain attacks (for example, LD_PRELOAD). If you "
"are using this option in an authorized_keys file, beware that the keys in "
"question will no longer work until the option is removed."
msgstr ""
"Pro zamezení určitých typů útoků (např. LD_PRELOAD), tato verze OpenSSH "
"standardně zabraňuje používat volbu prostředí u veřejných klíčů. Pokud tuto "
"volbu používáte v souboru authorized_keys, tak postižené klíče nebudou "
"fungovat, dokud jim tuto volbu nesmažete."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.master:117
msgid ""
"To re-enable this option, set \"PermitUserEnvironment yes\" in /etc/ssh/"
"sshd_config after the upgrade is complete, taking note of the warning in the "
"sshd_config(5) manual page."
msgstr ""
"Pro znovupovolení této volby si po aktualizaci přečtěte varování v manuálové "
"stránce sshd_config(5) a v souboru /etc/ssh/sshd_config zadejte "
"\"PermitUserEnvironment yes\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:130
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Zakázat autentizaci challenge-response?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:130
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in your current OpenSSH "
"server configuration. In order to prevent users from logging in using "
"passwords (perhaps using only public key authentication instead) with recent "
"versions of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or "
"else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file "
"authentication."
msgstr ""
"Zdá se, že autentizace pomocí hesel je ve vaší stávající konfiguraci OpenSSH "
"serveru zakázána. Abyste zabránili uživatelům v přihlášení pouze pomocí "
"hesla, musíte v posledních verzích OpenSSH zakázat autentizaci "
"challenge-response, nebo jinak zajistit, aby PAM nepovolilo autentizaci "
"vůči unixovému souboru hesel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:130
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr ""
"Zakážete-li autentizaci challenge-response, uživatelé se nebudou moci "
"přihlásit pomocí hesel. Necháte-li ji povolenu (přednastavená odpověď), "
"pak nebude mít volba 'PasswordAuthentication no' žádný efekt, pokud ovšem "
"neupravíte nastavení PAM v /etc/pam.d/ssh."

Reply to: