[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Saliec rokas ap vidukli puskailai dejotājai



Apliec rokas uz pleciem puspilkai dejotājai, 

iegādājies labu drinku bārā un pavēro elpu aizraujošu šovu.. 

Jauns un izaicinošs klubs gaida tevi - mēs nešķirojam savus klientus, mums katrs ir sevišķs: vai no Latvijas, vai Dublinas.

Cenas - pa kabatai katram, vācu menedžments - detalizēti noskaidro šeitan: http://tinyurl.com/3rynssc


Reply to: