[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Serwis - 4715: [ONTP SP] [SECURITY] [DSA 2145-1] Security update for libsmiZgłoszenie zmodyfikowane 2011-01-17 08:21:54 , przez [kw] Krzysztof Wajda Początek Komentarze Opis
Firma: ONTP.NET Sp. z o.o.
System: Serwis
Kategoria: Serwery
Typ: Problem
Priorytet: 3
Status: Otwarty
Postanowienie:
Zakończono:
Przypisany do: kw
Rozpocząć: 2011-01-17
Ukończyć do:
Kontakt:
Podsumowanie: 4715 - [SECURITY] [DSA 2145-1] Security update for libsmi
Komentarze: Początek Komentarze Opis
Brak komentarzy
Opis: Początek KomentarzeOpis

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

- -------------------------------------------------------------------------
Debian Security Advisory DSA-2145-1 security@debian.org
http://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff
January 16, 2011 http://www.debian.org/security/faq
- -------------------------------------------------------------------------

Package : libsmi
Vulnerability : buffer overflow
Problem type : remote
Debian-specific: no
CVE ID : CVE-2010-2891

Andres Lopez Luksenberg discovered a buffer overflow in the OID parser
of libsmi, a library to access SMI MIB data.

For the stable distribution (lenny), this problem has been fixed in
version 0.4.7+dfsg-0.2.

For the testing distribution (squeeze), this problem has been fixed in
version 0.4.8+dfsg2-3.

For the unstable distribution (sid), this problem has been fixed in
version 0.4.8+dfsg2-3.

We recommend that you upgrade your libsmi packages.

Further information about Debian Security Advisories, how to apply
these updates to your system and frequently asked questions can be
found at: http://www.debian.org/security/

Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAk0yMbQACgkQXm3vHE4uylqjNwCcC+fQgaSOXtgrP2OLa+gyd8bi
4ysAoJlzaRifKXJi3trzs3XRVKsLujcK
=3yi3
-----END PGP SIGNATURE-------
To UNSUBSCRIBE, email to debian-security-announce-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20110115234714.GA5213@pisco.westfalen.local


Reply to: