[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Maciej Rzepkowski : nie ma mnie w pracy.Nie będzie mnie w pracy od  2007-09-07 i nie wrócę przed 2007-09-23.

Odpowiem na wiadomości po powrocie.Reply to: