[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aleksander Sobol : nie ma mnie w pracy.


Nie będzie mnie w pracy od  2004-08-26 i nie wrócę przed 2004-09-12.

Odpowiem na wiadomości po powrocie.Reply to: