[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnome locales.++ 05/06/00 03:40 +0400 - Alex V. Melnikov:
> Privet narod! Sorry za ne russkiy.
> 
> Vy ne podskazhete chto by eto znachilo:
> Gdk-WARNING **: Missing charsets in FontSet creation
> Gdk-WARNING **:   KOI8-R
> Gdk-WARNING **: locale not supported by C library
> 
> Eto oshibki vydaet GNOME pri zapuske prilozheniy svoih
> i konecho vse poshet ne po-russki. Kak budto 8 bit otgryzli.
> 
> V /etc/environment local' stoit 
> LANG ru_SU.KOI8-R
> LC_ALL ru_SU.KOI8-R
Не ru_SU.KOI8-R, а ru_RU.KOI8-R. ;-)

------------------------------------------------------------------------
Peter Novodvorsky,
IPLabs Linux Team member:         petya@logic.ru.
Linux.RU.NET Team member: peter@linux.ru.net, listmaster@linux.ru.net.

-- System Information
Debian release: woody
System: Linux lambda 2.2.14 #1 Sun Jan 16 13:48:57 EST 2000 i586 unknownReply to: