[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grub2_1.96+20080724-14Please consider unblocking grub2_1.96+20080724-14. It fixes a rather annoying
bug that might cause unexpected breakage with certain grub.cfg setups.

-- 
Robert Millan

 The DRM opt-in fallacy: "Your data belongs to us. We will decide when (and
 how) you may access your data; but nobody's threatening your freedom: we
 still allow you to remove your data and not access it at all."
diff -u grub2-1.96+20080724/debian/changelog grub2-1.96+20080724/debian/changelog
--- grub2-1.96+20080724/debian/changelog
+++ grub2-1.96+20080724/debian/changelog
@@ -1,3 +1,17 @@
+grub2 (1.96+20080724-14) unstable; urgency=high
+
+ * 00_use_setroot_inside_menuentrys.diff: New patch to use `set root' inside
+ the menuentrys instead of outside. (Closes: #508567)
+
+ -- Felix Zielcke <fzielcke@z-51.de> Mon, 19 Jan 2009 17:15:07 +0100
+
+grub2 (1.96+20080724-13) unstable; urgency=low
+
+ [ Updated translations ]
+ * Romanien (ro.po) by Eddy Petrișor. (Closes: #506039)
+
+ -- Felix Zielcke <fzielcke@z-51.de> Tue, 18 Nov 2008 10:58:02 +0100
+
 grub2 (1.96+20080724-12) unstable; urgency=high
 
  [ Updated translations ]
diff -u grub2-1.96+20080724/debian/po/ro.po grub2-1.96+20080724/debian/po/ro.po
--- grub2-1.96+20080724/debian/po/ro.po
+++ grub2-1.96+20080724/debian/po/ro.po
@@ -4,14 +4,13 @@
 # Copyright (C) 2007 THE grub'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the grub package.
 #
-# Eddy Petrisor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
-# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
+# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007,2008.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-grub-devel@lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-26 18:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-05 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-11-13 10:41+0200\n"
 "Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,14 +23,12 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../grub2.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid "GRUB 1.95 numbering scheme transition"
-msgstr "Tranziţia la schema de numerotare a partiţiilor pentru GRUB 1.95"
+msgstr "Tranziția la schema de numerotare pentru GRUB 1.95"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../grub2.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As of version 1.95, GRUB 2 has changed its numbering scheme. Partitions are "
 "now counted starting from 1 rather than 0. This is to make it consistent "
@@ -39,50 +36,49 @@
 "example, when using Linux as the kernel, \"(hd0,1)\" refers to the same "
 "partition as the /dev/sda1 device node."
 msgstr ""
-"Începând cu versiunea 1.95 GRUB 2 şi-a schimbat schema de numerotare a "
-"partiţiilor. Partiţiile sunt acum numerotate începând de la 1 (în loc de 0). "
-"Acest lucru este consecvent cu numele de dispozitive ale Linux-ului şi a "
-"altor nuclee folosite în distribuţie. De exemplu, când se foloseşte nucleul "
-"Linux, „(hd0,1)” se referă la aceiaşi partiţie ca şi nodul de dispozitiv /"
-"dev/sda1."
+"Începând cu versiunea 1.95, GRUB 2 și-a schimbat schema de numerotare. "
+"Partițiile sunt acum numerotate începând de la 1 (în loc de 0). Acest lucru "
+"este consecvent cu numele de dispozitive ale Linux-ului și a altor nuclee "
+"folosite în Debian. De exemplu, când se folosește nucleul Linux, „(hd0,1)” "
+"se referă la aceiași partiție ca și nodul de dispozitiv /dev/sda1."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../grub2.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Because of this, there's a chance your system becomes unbootable if update-"
 "grub(8) is run before GRUB is updated, generating a grub.cfg file that your "
 "installed GRUB won't yet be able to parse correctly. To ensure your system "
 "will be able to boot, you have to:"
 msgstr ""
-"De aceea, există riscul ca sistemul sa nu mai pornească: dacă update-grub(8) "
-"este rulat înainte ca GRUB să fie actualizat, va genera un fişier grub.cfg "
-"pe care GRUB-ul instalat nu-l va putea încă analiza corect. Pentru a asigura "
-"posibilitatea de a porni sistemul ar trebui să:"
+"De aceea, există riscul ca sistemul să nu mai pornească dacă update-grub(8) "
+"este rulat înainte ca GRUB să fie actualizat, generând astfel un fișier grub."
+"cfg pe care GRUB-ul instalat nu-l va putea încă analiza corect. Pentru a vă "
+"asigura că sistemul va putea porni, va trebui să:"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../grub2.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 " - Reinstall GRUB (typically, by running grub-install).\n"
 " - Rerun update-grub to generate a new grub.cfg."
 msgstr ""
-" - Reinstalaţi GRUB (în mod normal prin rularea lui grub-install).\n"
-" - Rulaţi din nou update-grub pentru a genera noul grub.cfg."
+" - Reinstalați GRUB (în mod normal, prin rularea lui grub-install).\n"
+" - Rulați din nou update-grub pentru a genera un nou grub.cfg."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates:1001
 msgid "Chainload from menu.lst?"
-msgstr ""
+msgstr "Încărcare înlănțuită din menu.lst?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates:1001
 msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
 msgstr ""
+"Scripturile de înnoire ale lui GRUB au detectat în /boot/grub o configurație "
+"pentru vechiul GRUB."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -93,6 +89,9 @@
 "your existing GRUB Legacy setup. This step may be automaticaly performed "
 "now."
 msgstr ""
+"Pentru a înlocui vechea versiune a lui GRUB, se recomandă modificarea lui /"
+"boot/grub/menu.lst astfel încât GRUB 2 sa fie încărcat prin înlănțuire din "
+"vechea configurare. Acest pas poate fi făcut chiar acum în mod automat."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -102,6 +101,9 @@
 "verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you install "
 "it directly to your MBR (Master Boot Record)."
 msgstr ""
+"Este recomandat să acceptați înlănțuirea lui GRUB 2 din menu.lst și să "
+"verificați că noua configurație pentru GRUB 2 funcționează, înainte de a o "
+"instala în înregistrarea „Master Boot” (MBR)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -110,18 +112,20 @@
 "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, you "
 "can do so by issuing (as root) the following command:"
 msgstr ""
+"Oricum, atunci când veți dori ca GRUB 2 sa fie încărcat direct din MBR, "
+"puteți rula (ca root) comanda următoare:"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates:1001
 msgid "upgrade-from-grub-legacy"
-msgstr ""
+msgstr "upgrade-from-grub-legacy"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates:2001
 msgid "Linux command line:"
-msgstr ""
+msgstr "Linia de comandă Linux:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -133,0 +138,3 @@
+"Această linie de comandă Linux a fost extrasă din parametrul „kopt” din "
+"fișierul menu.lst al vechiului GRUB. Verificați corectitudinea acesteia și "
+"corectați-o, dacă este nevoie."
only in patch2:
unchanged:
--- grub2-1.96+20080724.orig/debian/patches/00_use_setroot_inside_menuentrys.diff
+++ grub2-1.96+20080724/debian/patches/00_use_setroot_inside_menuentrys.diff
@@ -0,0 +1,59 @@
+2008-08-01 Robert Millan <rmh@aybabtu.com>
+
+	* util/grub.d/10_linux.in: Use prepare_grub_to_access_device() from
+	within menuentries, not before them.
+	util/grub.d/10_hurd.in: Likewise.
+
+Index: util/grub.d/10_linux.in
+===================================================================
+--- util/grub.d/10_linux.in	(Revision 1757)
++++ util/grub.d/10_linux.in	(Revision 1758)
+@@ -97,10 +97,6 @@
+     if grub_file_is_not_garbage "$i" ; then echo -n "$i " ; fi
+    done`
+ 
+-if [ "x$list" != "x" ] ; then
+- prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE_BOOT}
+-fi
+-
+ while [ "x$list" != "x" ] ; do
+  linux=`find_latest $list`
+  echo "Found linux image: $linux" >&2
+@@ -128,6 +124,9 @@
+ 
+  cat << EOF
+ menuentry "${OS}, linux ${version}" {
++EOF
++ prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE_BOOT} | sed -e "s/^/\t/"
++ cat << EOF
+ 	linux	${rel_dirname}/${basename} root=${linux_root_device_thisversion} ro ${GRUB_CMDLINE_LINUX} ${GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT}
+ EOF
+  if test -n "${initrd}" ; then
+@@ -141,6 +140,9 @@
+ 
+  cat << EOF
+ menuentry "${OS}, linux ${version} (single-user mode)" {
++EOF
++ prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE_BOOT} | sed -e "s/^/\t/"
++ cat << EOF
+ 	linux	${rel_dirname}/${basename} root=${linux_root_device_thisversion} ro single ${GRUB_CMDLINE_LINUX}
+ EOF
+  if test -n "${initrd}" ; then
+Index: util/grub.d/10_hurd.in
+===================================================================
+--- util/grub.d/10_hurd.in	(Revision 1757)
++++ util/grub.d/10_hurd.in	(Revision 1758)
+@@ -68,10 +68,11 @@
+  exit 1
+ fi
+ 
+-prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE}
+-
+ cat << EOF
+ menuentry "${OS}" {
++EOF
++prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE} | sed -e "s/^/\t/"
++cat << EOF
+ 	multiboot ${kernel} root=device:${GRUB_DEVICE}
+ 	module /hurd/${hurd_fs}.static --readonly \\
+ 			--multiboot-command-line='\${kernel-command-line}' \\

Reply to: