[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Problems with ntp


(replying from work, so sorry for breaking the thread)

> What are you going to replace it with?  AFAIK, ntp is the only package
> we have in Debian which supports useful clock synchronization, which is
> essential for a number of other services (e.g., Kerberos).

Another alternative is the chrony package. I use that and am very happy
with it.

Cheers,
FJP********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************Reply to: