[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#447055: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: kdebase
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdebase\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-09 19:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-17 21:50+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "Default display manager:"
msgstr "Oletusnäytönhallintaohjelma:"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "A display manager is a program that provides graphical login capabilities for the X Window System."
msgstr "Näytönhallintaohjelma on ohjelma, joka tarjoaa graafisen sisäänkirjautumisruudun X-ikkunointijärjestelmään."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display manager packages are installed. Please select which display manager should run by default."
msgstr "Kutakin X-palvelinta voi hoitaa vain yksi näytönhallintaohjelma, mutta useampia näytönhallintaohjelmapaketteja on asennettuna. Valitse mikä näytönhallintaohjelma tulisi ajaa oletuksena."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to manage different servers; to achieve this, configure the display managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the check for a default display manager."
msgstr "Useampi näytönhallintaohjelma voi olla ajossa yhtäaikaisesti, jos ne on asetettu hoitamaan eri palvelimia. Saadaksesi tämän aikaan, aseta näytönhallintaohjelmat tämän mukaisesti, muokkaa kunkin niistä alustustiedostoja hakemistossa /etc/init.d ja poista oletusnäytönhallintaohjelman tarkistus käytöstä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid "Stop the kdm daemon?"
msgstr "Pysäytetäänkö kdm-taustaohjelma?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid "The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade and removal, but it appears to be managing at least one running X session."
msgstr "K Desktop manager (kdm) -taustaohjelma pysäytetään yleensä päivitettäessä tai poistettaessa pakettia, mutta se näyttää hoitavan ainakin yhtä ajossa olevaa X-istuntoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid "If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is restarted."
msgstr "Jos kdm pysäytetään nyt, kaikki sen hoitamat X-istunnot lopetetaan. Muussa tapauksessa uusi versio otetaan käyttöön ensi kerralla, kun taustaohjelma käynnistetään uudelleen."


Reply to: