[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#333092: kdepim: [INTL:sv] Swedish debconf templates translationPackage: kdepim
Severity: wishlist
Tags: patch l10n-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
  APT prefers unstable
  APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.13.2
Locale: LANG=sv_SE, LC_CTYPE=sv_SE (charmap=ISO-8859-1)
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdepim 4:3.4.2-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-26 22:44-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-11 12:26+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: select
#. choices
#: ../kpilot.templates:3
msgid "None, ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3, ircomm0, ttyUSB0, ttyUSB1"
msgstr "Ingen, ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3, ircomm0, ttyUSB0, ttyUSB1"

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:4
msgid "Which communication port to use with the Palm?"
msgstr "Vilken kommunikationsport ska användas med din Palm?"

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:4
msgid ""
"A symbolic file /dev/pilot may be created to the port use to talk to the "
"Palm."
msgstr ""
"En symbolisk länkfil /dev/pilot kommer att skapas och användas för att prata med din Palm."

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:4
msgid ""
"ttyS? are the four serial ports, ircomm0 is the IrDA (infra red) port, "
"ttyUSB? are the USB ports."
msgstr ""
"ttyS? är fyra seriellportar, ircomm0 är IrDA (infraröd) porten, ttyUSB? är USB-portarna."

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:4
msgid ""
"To ease the use of the Palm connected to the port its access rights will be "
"lowered to allow access to any user.  If it is a security problem for you, "
"select \"None\" and manage the link and its access rights yourself."
msgstr ""
"För att förenkla användningen av den Palm som är ansluten till porten kommer rättigheterna "
"att sänkas för att ge tillgång till alla användare.  Om det är ett säkerhetsproblem för dig, "
"välj då \"Ingen\" och hantera länken och dess rättigheter själv."


Reply to: