[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#269575: New updated fileI found yet another error in my translation. The new attached debconf
translation should be ok. (debian/po/da.po)

Claus
# translation of kdebase_4:3.1.5-2_templates.po to Danish
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdebase_4:3.1.5-2_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-18 03:24-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-13 10:11+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:4
msgid "Select the desired default display manager."
msgstr "Vælg den ønskede standard logind-håndtering."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:4
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"En logind-håndtering er et program, der giver mulighed for grafisk logind "
"under X-Windowsystemet."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:4
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed. Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"En given X-server kan kun håndteres af én logind-håndtering, men der er "
"installeret flere logind-håndteringspakker. Vælg den logind-håndtering, der "
"som udgangspunkt skal køres."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:4
msgid ""
"(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager.)"
msgstr ""
"(Flere logind-håndteringer kan godt køre samtidig, hvis de er sat op til at "
"håndtere forskellige servere. For at opnå dette, skal du sætte "
"logind-håndteringerne op til det, ved at redigere deres respektive skripter "
"i /etc/init.d, hvor du skal deaktivere tjekket for en "
"standard-logindhåndtering.)"

#. Type: string
#. Description
#: ../kdm.templates:26
msgid "Do you wish to stop the kdm daemon?"
msgstr "Ãnsker du at stoppe kdm-dæmonen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../kdm.templates:26
msgid ""
"The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
"and removal, but it appears to be managing at least one running X session. "
"If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
"Otherwise you may leave kdm running, and the new version will take effect "
"the next time the daemon is restarted."
msgstr ""
"Skrivebordshåndterings-dæmonen kdm stoppes typisk ved opgradering og fjernelse "
"af pakken, men den lader til at være beskæftiget med mindst én kørends "
"X-session. Hvis kdm stoppes nu, vil de X-sessioner, den håndterer, blive "
"afsluttet. Ellers kan du lade kdm køre. Så vil den nye version først tage "
"over, når dæmonen genstartes."


Reply to: