[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kdenonbeta/kdedebian/kaptureCVS commit by mornfall: 

- make CElemView base less brain-dead [fixes "don't open new tabs for
 opened packages" after rebuild case]
- reduce stale code, slight formatting changes [sic]


 M +4 -15   kapture/kapture.cpp  1.27
 M +4 -1   libcapture/celem.h  1.6
 M +1 -1   libkapture/celemview.cpp  1.3
 M +1 -3   libkapture/celemview.h  1.4
 M +1 -1   libkapture/pkgcelemview.cpp  1.8
 M +1 -0   libkapture/pkgcelemview.h  1.7


--- kdenonbeta/kdedebian/kapture/kapture/kapture.cpp #1.26:1.27
@@ -147,21 +147,10 @@ void Kapture::showElem (CElemPtr e)
     details -> showElem (e);
     v = details;
-  };
+  }
   if (v) {
-    /* if (m_nodesShown == 1) {
-      m_nodeView = v;
-      v -> reparent (m_nodeStack, QPoint (0, 0));
-      m_nodeStack -> raiseWidget (v);
-    } else */ {
-      // if (m_nodesShown == 1 /* == 2 */) {
-      /*  m_nodeView -> reparent (m_nodeTabs, QPoint (0, 0));
-        m_nodeTabs -> addTab (m_nodeView, m_nodeView -> caption ());
-        m_nodeView = 0;
-      } */
       m_nodeTabs -> addTab (v, v -> caption ());
       m_nodeTabs -> showPage (v);
       m_nodeStack -> raiseWidget (m_nodeTabs);
     }
-  }
 }
                                   /* }}} */

--- kdenonbeta/kdedebian/kapture/libcapture/celem.h #1.5:1.6
@@ -196,5 +196,8 @@ namespace capture {
   inline VerCElemPtr PkgCElem::VersionList () { return cElem (pkgCache::PkgIterator::VersionList ()); };
   inline bool PkgCElem::operator == (CElem &e) { // bah, should be const
-    if (pkgCElem (&e)) return pkgCache::PkgIterator::operator == (*pkgCElem (&e)); return false; };
+    if (pkgCElem (&e))
+      return pkgCache::PkgIterator::operator == (*pkgCElem (&e));
+    return false;
+  };
 
   class CElemVisitor

--- kdenonbeta/kdedebian/kapture/libkapture/celemview.cpp #1.2:1.3
@@ -9,5 +9,5 @@ using namespace kapture;
                                   /* {{{ */
 CElemView::CElemView (QWidget *parent, const char *name)
-  : QWidget (parent, name), m_elem (0)
+  : QWidget (parent, name)
 {
   //PkgManager::registerWatcher (this);

--- kdenonbeta/kdedebian/kapture/libkapture/celemview.h #1.3:1.4
@@ -32,9 +32,7 @@ namespace kapture {
       CElemView (QWidget *parent = 0, const char *name = 0);
       ~CElemView ();
-      CElemPtr elem () { return m_elem; };
+      virtual CElemPtr elem () = 0;
     public slots:
       virtual bool showElem (CElemPtr elem) = 0;
-    protected:
-      CElemPtr m_elem;
   };
 };

--- kdenonbeta/kdedebian/kapture/libkapture/pkgcelemview.cpp #1.7:1.8
@@ -77,5 +77,5 @@ PkgCElemView::PkgCElemView (QWidget *par
 bool PkgCElemView::showElem (capture::CElemPtr e)
 {
-  m_elem = e;
+  // m_elem = e;
   m_pkg = pkgCElem (e);
   m_common -> setPackage (m_pkg);

--- kdenonbeta/kdedebian/kapture/libkapture/pkgcelemview.h #1.6:1.7
@@ -65,4 +65,5 @@ namespace kapture {
       virtual void refresh ();
       virtual void rebuild ();
+      CElemPtr elem () { return m_pkg; };
     public slots:
       void setVersion (capture::VerCElemPtr V);
Reply to: