[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#227199: keditbookmarks do not start with my bookmarksPackage: konqueror
Version: 4:3.1.4-2

Try to open these bookmarks with bookmarkeditor of Konqueror:

http://www.cc.jyu.fi/~juhtolv/links/bookmarks/bookmarks.xbel.bz2

This is what happens to me:

juhtolv@heresy:/home/juhtolv % keditbookmarks /home/juhtolv/.kde/share/apps/konqueror/bookmarks.xml
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
kbuildsycoca running...
QMetaObject::findSignal:KEBListView: Conflict with
QListView::doubleClicked(QListViewItem*,const QPoint&,int)
juhtolv@heresy:/home/juhtolv % Mutex destroy failure: Laite tai resurssi varattu


"Laite tai resurssi varattu" means: "Device or resource reserved/busy"-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"Kun katsoo suuren tyhjyyden ilkkuvaan ilvehahmoon, ponnistaa tahtonsa ja
repii viimein reiän varjoihin: Hämärillä teillä tyttö, tähtisilmä,
kultakutri, taivaallisen puhemiehen tarjoama mielitietty!"               CMXReply to: