[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

açıklama391: izin vermeyelimTitle: Untitled

http://farm8.staticflickr.com/7068/6963144766_aa857ed48b_z.jpg

Tarih: 18 Haziran 2012                          Açyklama: 391

 

 

Basyna ve Halkymyza Duyurulur

 

16 Haziran tarihinde Gaziosmanpa?a'da bir polisin öldürülmesiyle ilgili 17 Nisan tarihinde polisin cenazesinde açyklama yapan Ystanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu "örgütü biliyoruz. Failleri yakalamak için takibimiz sürüyor. Örgüt belli. Failler belli. Yakalady?ymyz zaman failleri de, örgütü de açyklayaca?yz" dedi.

 

Failleri, isimleri belliymi?.

Yakaladyklary zaman onlaryn isimlerini de açyklayacaklarmy?...

 

Biliyorsanyz neden açyklamyyorsunuz?

 

Biz bu açyklamalaryn arkasyndan nelerin gelece?ini çok iyi biliyoruz.

 

Ystanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun bu açyklamasy katliam yapmanyn zeminini hazyrlamaktyr. Failleri biliyorsanyz açyklayyn. Ancak açyklamyyorlar.

Devrimci demokrat kimi denk getirirlerse katledecekler. Sonra "Gazi Osman Pa?a'da öldürülen polisin faillerini çykan çaty?mada ölü ele geçirdik" diyecekler.

 

Ayryca halkymyz i?kenceci polisleri on yyllardyr çok iyi tanymaktadyr. Onlarca eylemimiz kar?ysyndaki çaresizli?inden, hiç ilgisi olmayan demokratik faaliyetler içindeki devrimcileri "fail" diyerek açyklayyp sahte delillerle onlarca yyl hapis cezasy vermi? ya da katletmi?tir.

 

Bugüne kadar bunun onlarca örne?ini ya?adyk.

 

Halkymyz; AKP'nin Ystanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nu insanlarymyza yönelik katliam giri?imlerine kar?y duyarly olun. Halkyn evlatlarynyn katledilmesine izin vermeyin.

 

Uyaryyoruz; Ynsanlarymyzyn ba?yna gelecek her ?eyden AKP iktidary ve onun Valisi Hüseyin Avni Mutlu sorumlu olacaktyr. Ynsanlarymyza gelecek her hangi bir zararyn hesabyny misliyle soraca?yz.

 

Devrimci Halk Kurtulu? Cephesi

 


Reply to: