[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#661135: mpdscribble: [INTL:sk] Slovak po-debconf translationPackage: mpdscribble
Severity: wishlist
Tags: l10n patch
Version:

.po attached

~~helix84
# Slovak translation for mpdscribble debconf template.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mpdscribble package.
# 
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mpdscribble\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mpdscribble@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-22 14:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-24 12:54+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mpdscribble.templates:1001
msgid "Install system mpdscribble service?"
msgstr "Nainštalovať systémovú službu mpdscribble?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mpdscribble.templates:1001
msgid "You can install mpdscribble as a system daemon.  The mpdscribble service will be started on boot. Note that is not necessary to run mpd as a system service as it runs fine when started manually using a regular user account."
msgstr "mpdscribble môžete nainštalovať ako systéového démona. Služba mpdscribble sa bude spúšťať pri štarte. Pamätajte, že nie je potrebné spúšťať mpd ako systémovú službu, keďže beží v poriadku aj pri ručnom spustení pomocou bežného používateľského účtu."

#. Type: string
#. Description
#: ../mpdscribble.templates:2001
msgid "Last.fm username:"
msgstr "Používateľské meno Last.fm:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mpdscribble.templates:2001
msgid "Enter username you use on Last.fm."
msgstr "Zadajte vaše používateľské meno na Last.fm:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mpdscribble.templates:3001
msgid "Last.fm password:"
msgstr "Heslo Last.fm:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mpdscribble.templates:3001
msgid "Enter password you use on Last.fm."
msgstr "Zadajte vaše heslo na Last.fm:"


Reply to: