[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#633382: [INTL:da] Danish translation of the debconf templates flashybridPackage: flashybrid
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish flashybrid translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/flashybrid$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 4 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation flashybrid.
# Copyright (C) 2011 flashybrid & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the flashybrid package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flashybrid\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flashybrid@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-29 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-09 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Note about removal of flashybrid package"
msgstr "Note omkring fjernelse af pakken flashybrid"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please be warned, this package  changes the way your system behaves in a "
"really  intrusive way. This package is not enabled by default so it should "
"not make any problems by just installing it. If you want to enable it, "
"please read the  documentation."
msgstr ""
"Vær opmærksom på at denne pakke ændrer måden dit system opfører sig på en "
"meget indtrængende måde. Denne pakke er ikke aktiveret som standard, så "
"den bør ikke give problemer ved bare at blive installeret. Hvis du ønsker "
"at aktivere den så læs venligst dokumentationen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you want to remove this package, you should first disable it, boot the "
"machine, and ONLY WHEN THE MACHINE HAS BEEN REBOOTED WITHOUT FLASHYBRID "
"RUNNING YOU CAN REMOVE THE PACKAGE ITSELF. If you do not to do it this way, "
"you can potentially lose data (things like configuration files in /etc/ will "
"not get synced to the real drive, stay only in the tmpfs and lost on reboot)."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at fjerne denne pakke, så skal du først deaktivere den, "
"start maskinen op, og FÃ?RST NÃ?R MASKINEN ER BLEVET GENSTARTET UDEN FLASHYBRID "
"K�RENDE, KAN DU FJERNE SELVE PAKKEN. Hvis du ikke gør det på denne måde, kan "
"du risikere at miste data (ting som konfigurationsfiler i /etc/ vil ikke "
"blive synkroniseret til det reelle drev, vil blive i tmpfs og blive tabt ved "
"genstart)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please read the Debian documentation found in /usr/share/doc/flashybrid/ "
"specially README.debian"
msgstr ""
"Læs venligst Debiandokumentationen som kan findes i /usr/share/doc/flashybrid/ "
"specifik README.debian."

Reply to: