[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#628239: [INTL:da] Danish translation of the debconf templates xmcdPackage: xmcd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish xmcd translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/xmcd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 3 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation xmcd.
# Copyright (C) xmcd & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the xmcd package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xmcd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bridgett@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-16 22:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-28 18:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmcd.templates:1001
msgid "Device name of the CD drive for xmcd to use:"
msgstr "Enhedsnavn på cd-drevet som xmcd skal bruge:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xmcd.templates:1001
msgid ""
"In order to function properly, xmcd requires at least a device name of the "
"CD drive which should be used for playback. Possible examples of the CD "
"drive device names are /dev/cdrom (this is usually a symbolic link), /dev/"
"sr0 or /dev/scd0 (for SCSI or SCSI-emulated devices), /dev/hdc or /dev/hdd "
"(for IDE devices). Based on the supplied value the default configuration "
"files will be generated. You can always reconfigure and customize xmcd by "
"running the /usr/sbin/xmcdconfig script later."
msgstr ""
"For at kunne fungere korrekt kræver xmcd mindst et enhedsnavn på cd-drevet, "
"som skal bruges som afspilningsenhed. Mulige eksempler på et enhedsnavn for "
"cd-drevet kunne være /dev/cdrom (dette er normalt en symbolsk henvisning), "
"/dev/sr0 eller /dev/scd0 (for SCSI eller SCSI-emulerede enheder), /dev/hdc "
"eller /dev/hdd (for IDE-enheder). Baseret på den angivne værdi vil "
"standardkonfigurationsfilen blive oprettet. Du kan altid senere omkonfigurere "
"og tilpasse xmcd ved at køre skriptet /usr/sbin/smcdconfig."

#. Type: string
#. Description
#: ../xmcd.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/xmcd/README.Debian for important information on how to "
"properly enable access to CD drives and CD database for unprivileged users."
msgstr ""
"Se /usr/share/doc/xmcd/README.Debian for vigtig information om hvordan "
"der korrekt aktiveres adgang til cd-drev og cd-databasen for upriviligerede "
"brugere."Reply to: