[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#613446: [INTL:da] Danish translation of the debconf templates htdigPackage: htdig
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/htdig$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 5 oversatte tekster.

bye
Joe

# danish translation htdig.
# Copyright (C) 2011 htdig og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the htdig package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2004.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: htdig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: htdig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-20 14:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-14 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Generate ht://Dig endings database now?"
msgstr "Opret ht://Dig endings-database nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The ht://Dig search engine requires an endings database which has to be "
"generated before the first start. Generating the database will take a short "
"while. It can be done either now or later by calling the '/usr/sbin/"
"htdigconfig' script."
msgstr ""
"ht://Dig-søgemaskinen kræver en »endings-database«, som skal oprettes før "
"første start. Det vil tage et stykke tid, og kan gøres enten nu eller senere "
"ved at køre skriptet /usr/sbin/htdigconfig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Schedule a daily execution of the 'rundig' script?"
msgstr "Planlæg en daglig kørsel af skriptet rundig?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"On-line content must be indexed by the 'rundig' script before ht://Dig can "
"be used to search data. That script indexes the web content defined in /etc/"
"htdig/htdig.conf."
msgstr ""
"Onlineindhold skal indekseres af skriptet rundig før ht://Dig kan "
"bruges til at søge efter data. Dette skript indekserer internetindholdet "
"defineret i /etc/htdig/htdig.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, a daily run of the script will be scheduled. You "
"may choose to not use this option if ht://Dig is used another way (for "
"instance by KDE, to perform local indexing). If in doubt, do not choose this "
"option."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil en daglig kørsel af skriptet blive "
"planlagt. Du kan vælge ikke at bruge denne indstilling hvis ht://Dig bruges "
"på en anden måde (for eksempel af KDE, til at udføre lokal indeksering). "
"Hvis du er i tvivl så vælg ikke denne indstilling."


Reply to: