[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#596153: [INTL:da] Danish translation of the debconf templates ifplugdPackage: ifplugd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/ifplugd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
19 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation ifplugd.
# Copyright (C) 2010 ifplugd & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the ifplugd package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2005.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ifplugd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ifplugd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-05 01:15+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-08 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:1001
msgid "static interfaces to be watched by ifplugd:"
msgstr "faste netkort, der skal overvåges af ifplugd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:1001
msgid ""
"Specify the interfaces to control here, separated by spaces. Ifplugd "
"processes will be started for each of these interfaces when the ifplugd "
"initscript is called with the \"start\" argument. You may use the magic "
"string \"auto\" to make the initscript start or stop ifplugd processes for "
"ALL eth and wlan interfaces that are available according to /proc/net/dev.  "
"Note that the list of interfaces appearing in /proc/net/dev may depend on "
"which kernel modules you have loaded."
msgstr ""
"Angiv de netkort, der skal styres adskilt af mellemrum. Der vil blive "
"startet en ifplugd-proces for hver af disse netkort, når ifplugd's "
"initialiseringsscript kaldes med »startparameteren«. Du kan angive "
"teksten »auto« for at sikre at initialiseringsscriptet starter og stopper "
"ifplugd-processer for ALLE eth- og wlan-netkort, der er tilgængelige ifølge /"
"proc/net/dev. Bemærk at den liste, der optræder i /proc/net/dev kan afhænge "
"af, hvilke kernemoduler, du har indlæst."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:1001
msgid ""
"You should not add interfaces that are hotplugged (USB or PCMCIA) here, you "
"will be asked for those in the next question."
msgstr ""
"Du skal ikke tilføje netkort, der kan sættes i under kørslen (f.eks. USB "
"eller PCMCIA) her. Du vil blie spurgt om sådanne kort senere."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid "hotplugged interfaces to be watched by ifplugd:"
msgstr "løse netkort, der skal overvåges af ifplugd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid "Specify the hotplugged interfaces to control here, separated by spaces."
msgstr ""
"Angiv de netkort, der kan sættes i under kørslen, som skal overvåges adskilt "
"af mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid ""
"You may use the magic string \"all\" to make the hotplug script start an "
"ifplugd process for any hotplugged interface."
msgstr ""
"Du kan skrive »all« for at få hotplugs script til at starte en ifplugd-"
"proces for alle netkort, der sættes i under kørslen."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid ""
"Hotplugged interfaces are usually interfaces on PCMCIA or WLAN adapters."
msgstr "Løse netkort forbindes normalt via PCMCIA eller WLAN."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:3001
msgid "arguments to ifplugd:"
msgstr "parametre til ifplugd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:3001
msgid ""
"You can give arguments to the ifplug daemon here.  Relevant options are:"
msgstr ""
"Du kan give parametre til ifplug-dæmonen her. Relevante tilvalg er:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:3001
msgid ""
" -q Don't run script on daemon quit\n"
" -f Ignore detection failure and retry\n"
" -u Specify delay for configuring interface\n"
" -d Specify delay for deconfiguring interface\n"
" -w Wait until daemon fork finished\n"
" -I Don't exit on nonzero return value of program executed"
msgstr ""
" -q Kør ikke skript ved dæmonafslutning\n"
" -f Ignorer detekteringsfejl og forsøg igen\n"
" -u Angiv forsinkelse for konfigurerende grænseflade\n"
" -d Angiv forsinkelse for dekonfigurerende grænseflade\n"
" -w Vent indtil dæmonforgrening er færdig\n"
" -I Afslut ikke ved returkoder der ikke er nul, for program der køres"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:3001
msgid ""
" -a Do not enable interface automatically\n"
" -s Use stderr instead of syslog for debugging\n"
" -b Do not beep (-U/-D Do not beep on interface up/down)\n"
" -t Specify poll time in seconds (default: 1)\n"
" -p Don't run script on daemon startup\n"
" -l Run \"down\" script on startup if no cable is detected\n"
" -W Wait until the daemon died when running daemon is killed\n"
" -M Use interface monitoring"
msgstr ""
" -a Aktiver ikke grænseflade automatisk\n"
" -s Brug stderr i steden for syslog til fejlsøgning\n"
" -b Beep ikke (-U/-D Beep ikke ved grænseflade op/ned)\n"
" -t Angiv træktid (poll) i sekunder (standard: 1)\n"
" -p Kør ikke skript ved dæmonopstart\n"
" -l Kør »down-skript« ved opstart hvis intet kabel er detekteret\n"
" -W Vent indtil dæmonen døde når kørende dæmon dræbes\n"
" -M Brug grænsefladeovervågning"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ifplugd.templates:4001
msgid "none"
msgstr "ingen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ifplugd.templates:4001
msgid "suspend"
msgstr "suspend (dvale)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ifplugd.templates:4001
msgid "stop"
msgstr "stop"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "suspend behaviour:"
msgstr "opførsel ved dvale:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid ""
"When you put your notebook into suspend mode, you can choose between three "
"actions:"
msgstr ""
"Når du sætter din bærbare i dvaletilstand, kan du vælge mellem følgende "
"handlinger:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "none: no action"
msgstr "ingen, ingen handling"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid ""
"suspend: this puts ifplugd into suspend mode. In this mode, ifplugd does not "
"check the link status. This is necessary for some broken network drivers."
msgstr ""
"dvale: Dette sætter ifplugd i dvaletilstand. I denne tilstand, tjekker "
"ifplugd ikke forbindelsen. Dette kan være nødvendigt for visse fejlbehæftede "
"netkors-drivere."

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid ""
"stop: this stops ifplugd. If the -q option is not given, ifplugd will stop "
"the interface. After resume, it will be restarted. This makes sense if you "
"use some mechanism (eg. guessnet or whereami) to detect your network "
"environment, which may have changed while suspending."
msgstr ""
"stop: Dette stopper ifplugd. Hvis ikke tilvalget -q er angivet, vil ifplugd "
"stoppe netkortet. Når computeren vækkes igen, vil det blive genstartet. "
"Dette giver mening, hvis du benytter en mekanisme (f.eks. guessnet eller "
"whereami) til at detektere dit netværksmiljø, som kan have ændret sig under "
"dvalen."Reply to: