[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#589998: and the file
# Danish translation steam.
# Copyright (C) 2010 steam & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the steam package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: steam\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: steam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-21 18:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-22 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../steam.templates:1001
msgid "standard, alternative, manual"
msgstr "standard, alternativ, manuel"

#. Type: select
#. Description
#: ../steam.templates:1002
msgid "Ports configuration type:"
msgstr "Portkonfigurationstype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../steam.templates:1002
msgid ""
"sTeam provides access through different protocols using their standard "
"ports. sTeam will run into troubles if a different daemon (http, news, mail, "
"jabber, etc) already uses one of those standard ports."
msgstr ""
"sTeam tilbyder adgang vis forskellige protokoller med brug af deres "
"standardporte. sTeam vil få problemer hvis en anden dæmon (http, "
"news, mail, jabber etc) allerede bruger en af disse standardporte."

#. Type: select
#. Description
#: ../steam.templates:1002
msgid ""
"You can choose to run sTeam either on the standard ports or on totally "
"alternative ports, which prevents problems with other daemons, or you can "
"configure sTeam manually."
msgstr ""
"Du kan vælge at køre sTeam enten på standardporten eller på en helt "
"anden port, hvilket forhindrer problemer med andre dæmoner, eller du "
"kan konfigurere sTeam manuelt."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:2001
msgid "Port of the SMTP service:"
msgstr "Port for SMTP-tjenesten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:2001
msgid ""
"The SMTP service defaults to 25. It is very likely that you already run "
"another SMTP daemon, which conflicts with sTeam. Please only use port 25 "
"here if you are sure you don't have any other SMTP service running."
msgstr ""
"SMTP-tjenestens standard er 25. Det er meget sandsynligt, at du allerede "
"kører en anden SMTP-dæmon, som konflikter med sTeam. Brug venligst "
"kun port 25 her hvis du er sikker på, at du ikke har en anden SMTP-tjeneste "
"kørende."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:3001
msgid "Smarthost used to deliver emails:"
msgstr "Smarthost brugt til at levere e-post:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:3001
msgid ""
"sTeam is not capable to deliver emails all by itself and needs a smarthost "
"if outgoing emails are allowed."
msgstr ""
"sTeam er ikke alene i stand til at levere e-post og har brug for en smarthost, "
"hvis udgående e-post er tilladt."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:4001
msgid "Port of the NEWS service:"
msgstr "Port på NEWS-tjenesten:"

# boards er ikke på ordlisten og open-tran gav ikke rigtig noget.
#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:4001
msgid ""
"sTeam offers internal boards for discussion. They can be accessed using a "
"newsreader (eg.: trn, knode, pan, etc)."
msgstr ""
"sTeam tilbyder interne diskussionsområder. De kan tilgås med brug af en "
"nyhedslæser (f.eks.: trn, knode, pan etc)."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:4001
msgid ""
"The service runs on port 119 by default and you should only change this, if "
"you are sure another NEWS server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 119 som standard, og du skal kun ændre den, hvis "
"du er sikker på, at en anden NEWS-server kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:5001
msgid "Port of the POP3 service:"
msgstr "Port på POP3-tjenesten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:5001
msgid ""
"sTeam offers access to work rooms using POP3. This means users can access "
"work rooms using their email client."
msgstr ""
"sTeam tilbyder adgang til arbejdsrum med brug af POP3. Dette betyder, at brugere "
"kan tilgå arbejdsrum via deres e-post-klient."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:5001
msgid ""
"The service runs on port 110 by default and you should only change this, if "
"you are sure another pop3 server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 110 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at en anden pop3-server kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:6001
msgid "Port of the IMAP service:"
msgstr "Port på IMAP-tjenesten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:6001
msgid ""
"sTeam offers access to work rooms using IMAP. This means users can access "
"work rooms using their email client."
msgstr ""
"sTeam tilbyder adgang til arbejdsrum med brug af IMAP. Dette betyder at brugere "
"kan tilgå arbejdsrum med brug af deres e-post-klient."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:6001
msgid ""
"The service runs on port 143 by default and you should only change this, if "
"you are sure another IMAP server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 143 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at en anden IMAP-tjeneste kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:7001
msgid "Port the IRC service:"
msgstr "Port på IRC-tjenesten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:7001
msgid "The chat rooms of sTeam can be accessed using a IRC client."
msgstr "Snakkerummene (chat) i sTeam kan tilgås med brug af en IRC-klient."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:7001
msgid ""
"The service runs on port 6667 by default and you should only change this, if "
"you are sure another IRC server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 667 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at en anden IRC-server kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:8001
msgid "Port of the Jabber service:"
msgstr "Port på Jabbertjenesten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:8001
msgid "The chat rooms of sTeam can be accessed using a Jabber client."
msgstr "Snakkerummene (chat) i sTeam kan tilgås med brug af en Jabberklient."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:8001
msgid ""
"The service runs on port 5222 by default and you should only change this, if "
"you are sure another Jabber server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 5222 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at en anden Jabberserver kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:9001
msgid "Port of the FTP service:"
msgstr "Port på FTP-tjenesten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:9001
msgid ""
"sTeam offers access to files using FTP (file transfer protocol). A normal "
"FTP client can be used."
msgstr ""
"sTeam tilbyder adgang til filer med brug af FTP (file transfer protocol). "
"En normal FTP-klient kan bruges."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:9001
msgid ""
"The service runs on port 21 by default and you should only change this, if "
"you are sure another FTP server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 21 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at en anden FTP-server kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:10001
msgid "Port of the web service:"
msgstr "Port på internettjenesten (web service):"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:10001
msgid ""
"The service may be accessed using a web browser. For this to work you need "
"to install the web package into the server. Please read README.Debian for "
"further information."
msgstr ""
"Tjenesten kan tilgås med brug af en internetbrowser. For at dette virker skal du "
"installere internetpakken på serveren. Læs venligst README.Debian for "
"yderligere information."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:10001
msgid ""
"The service runs on port 80 by default and you should only change this, if "
"you are sure another web server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 80 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at en anden internetserver kører på denne computer."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:11001
msgid "Port of the secure web service:"
msgstr "Port på den sikre internettjeneste (secure web service):"

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:11001
msgid ""
"The service may be accessed securely using a web browser. For this to work "
"you need to install the web package into the server. Please read README."
"Debian for further  information."
msgstr ""
"Tjenesten kan tilgås sikkert med brug af en internetbrowser. For at dette virker "
"skal du installere internetpakken på serveren. Læs venligst README.Debian for "
"yderligere information."

#. Type: string
#. Description
#: ../steam.templates:11001
msgid ""
"The service runs on port 443 by default and you should only change this, if "
"you are sure another HTTPS server is running on this computer."
msgstr ""
"Tjenesten kører på port 443 som standard, og du skal kun ændre dette, hvis "
"du er sikker på, at den anden HTTPS-server kører på denne computer."Reply to: