[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#518024: Fwd: [RFR] po-debconf://mserv - termen 01.03.2009 19:00Package: mserv


---------- Mesaj redirecţionat ----------
De la: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>
Data: 26 februarie 2009, 11:58
Subiect: [RFR] po-debconf://mserv - termen 01.03.2009 19:00
Către: debian-l10n-romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>


Eddy Petrișor a scris:
> Salut,
>
> Vă rog o verificare la traducerea șablonului po-debconf al lui mserv.
> Termen: 01.03.2009 19:00.
>
> Disponibil în repo-ul git sub numele: mserv/ro.po

Acum și atașat.


--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
# translation of ro.po to Romanian
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mserv@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-18 07:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-26 09:57+0200\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../mserv.templates:2001
#| msgid "Please enter the path to the root of your mp3 archive."
msgid "Path to the root of the music archive:"
msgstr "Calea cÄ?tre rÄ?dÄ?cina arhivei cu muzicÄ?:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mserv.templates:2001
msgid ""
"Mserv needs to know where its music files are located so that it can index "
"them. The files don't need to be arranged in any special way."
msgstr ""
"Mserv trebuie sÄ? È?tie unde îi sunt fiÈ?ierele cu muzicÄ?, astfel încât sÄ? le "
"poatÄ? indexa. Nu este necesar ca fiÈ?ierele sÄ? fie aranjate în vreo anumitÄ? "
"ordine."

#. Type: string
#. Description
#: ../mserv.templates:2001
msgid ""
"If no music files are available right now, just enter any directory name. In "
"that case, mserv will not be able to play music. To index new music files in "
"the future, you can run \"dpkg-reconfigure mserv\" to inform the program of "
"their location."
msgstr ""
"DacÄ? nu este momentan disponibil nici un fiÈ?ier cu muzicÄ?, introduceÈ?i un "
"nume de director oarecare. Ã?n acest caz mserv nu va putea reda muzicÄ?. "
"Ulterior, pentru a putea indexa fiÈ?iere cu muzicÄ?, puteÈ?i rula â??dpkg-"
"reconfigure mservâ?? pentru a informa programul în legÄ?turÄ? cu locul în care "
"se aflÄ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mserv.templates:3001
msgid "Really use unreadable directory?"
msgstr "Chiar doriÈ?i sÄ? folosiÈ?i un director necitibil?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mserv.templates:3001
msgid ""
"Mserv cannot access the directory path you specified. Please choose whether "
"you want to use that path anyway."
msgstr ""
"Mserv nu poate accesa calea precizatÄ? de dumneavoastrÄ?. AlegeÈ?i dacÄ? totuÈ?i "
"doriÈ?i sÄ? folosiÈ?i acea cale."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mserv.templates:4001
msgid "Really change the music archive location?"
msgstr "Chiar doriÈ?i sÄ? schimbaÈ?i calea cÄ?tre arhiva cu muzicÄ??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mserv.templates:4001
#| msgid ""
#| "Reconfiguring the location of the mp3 archive when a trackinfo database "
#| "already exists is dangerous. If you proceed with this configuration you "
#| "risk losing your track info database (any ratings, last play times etc.). "
#| "If you know what you are doing or don't care about losing the track info "
#| "database, feel free to continue."
msgid ""
"By reconfiguring the location of the music archive when a trackinfo database "
"already exists, you risk losing the track info database (ratings, last play "
"times etc.)."
msgstr ""
"DacÄ? reconfiguraÈ?i calea cÄ?tre arhiva de muzicÄ? atunci când existÄ? deja baza "
"de date cu informaÈ?ii despre melodii, riscaÈ?i sÄ? pierdeÈ?i baza de date cu "
"informaÈ?iile despre melodii (evaluÄ?ri, ultimii timpi de redare etc.)."

#~ msgid ""
#~ "Mserv needs to know where your mp3 files are located so that it can index "
#~ "them. The files don't need to be arranged in any special way. If you "
#~ "don't have any mp3s right now you can just enter anything. In that case "
#~ "mserv will not be able to play music. If you get mp3s in the future you "
#~ "can run 'dpkg-reconfigure mserv' to show mserv where they are."
#~ msgstr ""
#~ "Mserv trebuie sÄ? È?tie unde se aflÄ? fiÈ?ierele dumneavoastrÄ? mp3 pentru a "
#~ "le indexa. FiÈ?ierele nu trebuie sÄ? fie aranjate în vreun fel anume. DacÄ? "
#~ "nu aveÈ?i acum nici un mp3 acum, puteÈ?i introduce orice. Ã?n acest caz "
#~ "mserv nu va putea reda muzicÄ?. DacÄ? veÈ?i avea la un moment ulterior mp3-"
#~ "uri puteÈ?i rula â??dpkg-reconfigure mservâ?? pentru a-i indica lui mserv unde "
#~ "se aflÄ?."

#~ msgid "This path does not exist. Would you like to use it anyway?"
#~ msgstr "AceastÄ? cale nu existÄ?. DoriÈ?i , totuÈ?i, sÄ? o folosiÈ?i?"

#~ msgid "Are you sure you want to do this?"
#~ msgstr "SunteÈ?i sigur(Ä?) cÄ? doriÈ?i sÄ? faceÈ?i acest lucru?"

Reply to: