[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#498824: Apollon's Turkish translation is messed up codepage-wisePackage: apollon
Version: 1.0.2.1-4
Severity: important
Tags: patch

Hello,

When one starts Apollon in the Turkish locale (tr_TR.UTF-8), one
immediately notices that the Turkish translation is misencoded -
it contains non-UTF-8 multi-byte characters. Because of this
Apollon is quite unusable in the Turkish locale.

Fortunately, this has been fixed in another distribution: Pardus.
Attached is the patch which fixes the .po file for Turkish in
Apollon's source tree.

Regards,

M. Vefa Bicakci

Note: I am attaching the patch as well, in case my e-mail
   client messes up appended the patch.

=== 8< ===
Apollon tr.po utf8 düzenlemesi, Ali Erdinç Köroğlu - 2005.12.01

--- apollon/po/tr.po.orig  2005-02-09 20:46:07.000000000 +0100
+++ apollon/po/tr.po  2005-12-01 03:10:20.083273544 +0200
@@ -22,1 +22,1 @@
-msgstr "Kullanıcıya bakılıyor: <i>%1</i> - Aranıyor..."
+msgstr "Kullanıcıya bakılıyor: <i>%1</i> - Aranıyor..."
@@ -26,1 +26,1 @@
-msgstr "Kullanıcıya bakılıyor: <i>%1</i> - Arama tamamlandı"
+msgstr "Kullanıcıya bakılıyor: <i>%1</i> - Arama tamamlandı!"
@@ -30,1 +30,1 @@
-msgstr "Aramayı durdur"
+msgstr "Aramayı durdur"
@@ -39,1 +39,1 @@
-msgstr "Ä°sim"
+msgstr "İsim"
@@ -49,1 +49,1 @@
-msgstr "Ä°ndir"
+msgstr "İndir"
@@ -53,1 +53,1 @@
-msgstr "KlasörÌ indir"
+msgstr "Klasöre indir"
@@ -57,1 +57,1 @@
-msgstr "KlasörÌ ve tÌm alt dizinlerini indir"
+msgstr "Klasöre ve tüm alt dizinlerine indir"
@@ -69,1 +69,1 @@
-msgstr "BaÄŸlan"
+msgstr "Bağlan"
@@ -73,1 +73,1 @@
-msgstr "Diğer Apollon kullanıcıları ile sohbet etmek için bu dÌğmeye
tıklayın"
+msgstr "Diğer Apollon kullanıcıları ile sohbet etmek için bu düğmeye tıklayın"
@@ -77,1 +77,1 @@
-msgstr "Şu anki takma adınız: <b> Rumuz</b>"
+msgstr "Şu anki takma adınız: <b> Rumuz</b>"
@@ -81,1 +81,1 @@
-msgstr "Takma adını değiştir"
+msgstr "Takma adını değiştir"
@@ -85,1 +85,1 @@
-msgstr "Şu anki takma adınız:"
+msgstr "Şu anki takma adınız:"
@@ -89,1 +89,1 @@
-msgstr "Bağlantıyı kes"
+msgstr "Bağlantıyı kes"
@@ -93,1 +93,1 @@
-msgstr "Sohbet odasından çıkmak için bu dÌğmeyi tıklayın"
+msgstr "Sohbet odasından çıkmak için bu düğmeyi tıklayın"
@@ -98,1 +98,1 @@
-msgstr "Bağlanılıyor..."
+msgstr "Bağlanılıyor..."
@@ -102,1 +102,1 @@
-msgstr "Apollon-Sohbet mesajı:"
+msgstr "Apollon-Sohbet mesajı:"
@@ -106,1 +106,1 @@
-msgstr "kanaldan ayrıldı"
+msgstr "kanaldan ayrıldı"
@@ -110,1 +110,1 @@
-msgstr "kanala katıldı"
+msgstr "kanala katıldı"
@@ -122,1 +122,1 @@
-msgstr "Kanal başlığı:"
+msgstr "Kanal başlığı:"
@@ -126,1 +126,1 @@
-msgstr "kanal başlığını değiştirdi:"
+msgstr "kanal başlığını değiştirdi:"
@@ -134,1 +134,1 @@
-msgstr "%1 KB/s hızında 1 aktif indirme"
+msgstr "%1 KB/s hızında 1 aktif indirme"
@@ -138,1 +138,1 @@
-msgstr "&Sig2Dat bağı ekle"
+msgstr "&Sig2Dat bağı ekle"
@@ -154,1 +154,1 @@
-msgstr "Ä°ndirmeler"
+msgstr "İndirmeler"
@@ -158,1 +158,1 @@
-msgstr "Paylaşılan klasörler"
+msgstr "Paylaşılan klasörler"
@@ -162,1 +162,1 @@
-msgstr "Medya yÌrÌtÌcÌ"
+msgstr "Medya yürütücüsü"
@@ -170,1 +170,1 @@
-msgstr "Paylaşımlar toplanıyor:"
+msgstr "Paylaşımlar toplanıyor:"
@@ -174,1 +174,1 @@
-msgstr "Paylaşımlar gizlendi."
+msgstr "Paylaşımlar gizlendi."
@@ -178,1 +178,1 @@
-msgstr "Paylaşımlar gösterildi."
+msgstr "Paylaşımlar gösterildi."
@@ -188,1 +188,1 @@
-msgstr "<h3>Bağlanılıyor...</h3> <p>Bağlantı kuruldu, lÌtfen beklein ...</p>"
+msgstr "<h3>Bağlanılıyor...</h3> <p>Bağlantı kuruldu, lütfen bekleyin ...</p>"
@@ -192,1 +192,1 @@
-msgstr "Bağlantı kesildi."
+msgstr "Bağlantı kesildi."
@@ -196,1 +196,1 @@
-msgstr "<h3>Bağlı değil</h3>"
+msgstr "<h3>Bağlı değil</h3>"
@@ -203,1 +203,1 @@
-msgstr "<p>Bir çok ağa bağlanmak için gerekli olan giFT artalan sÌreci
(daemon) ile bağlantı koptu. Yeniden bağlanabilmek için artalan sÌreci
yeniden başlatılmalı.</p>"
+msgstr "<p>Bir çok ağa bağlanmak için gerekli olan giFT artalan süreci (daemon)
ile bağlantı koptu. Yeniden bağlanabilmek için artalan süreci yeniden
başlatılmalı.</p>"
@@ -209,1 +209,1 @@
-msgstr "<p> 1 dakika içinde artalan sÌrecine yeniden bağlanmayı
deneyeceÄŸim</p>"
+msgstr "<p> 1 dakika içinde artalan sürecine yeniden bağlanmayı deneyeceğim</p>"
@@ -213,1 +213,1 @@
-msgstr "<p>Yeni bir bağlantı sağlandı. LÌtfen bekleyin...</p>"
+msgstr "<p>Yeni bir bağlantı sağlandı. Lütfen bekleyin...</p>"
@@ -221,1 +221,1 @@
-msgstr "Bağlı"
+msgstr "Bağlı"
@@ -229,1 +229,1 @@
-msgstr "Kullanıcılar:"
+msgstr "Kullanıcılar:"
@@ -233,1 +233,1 @@
-msgstr "Paylaşılan dosyalar:"
+msgstr "Paylaşılan dosyalar:"
@@ -237,1 +237,1 @@
-msgstr "Toplam paylaşım boyutu:"
+msgstr "Toplam paylaşım boyutu:"
@@ -241,1 +241,1 @@
-msgstr "Bağlandı."
+msgstr "Bağlandı."
@@ -245,1 +245,1 @@
-msgstr "%1 kullanıcı, toplam boyutu %3 olan %2 adet dosya paylaşıyor"
+msgstr "%1 kullanıcı, toplam boyutu %3 GB olan %2 adet dosya paylaşılıyor"
@@ -250,1 +250,1 @@
-msgstr "<h3>Bağlantı hatası</h3>"
+msgstr "<h3>Bağlantı hatası</h3>"
@@ -260,1 +260,1 @@
-msgstr "<p>Birçok ağa ulaşmak için gerekli olan giFT artalan sÌrecine
(daemon) bağlanılamıyor. </p><p>Bu, sÌrecin çalışmadığını veya
bağlantıları reddettiği anlamına gelir. Eğer böyle bir durum var ise
<i>~/.giFT/giftd.conf </i>dosyasını açıp hosts_allow değişkenini
deÄŸiÅŸtirin.</p>"
+msgstr "<p>Bir çok ağa ulaşmak için gerekli olan giFT artalan sürecine (daemon)
bağlanılamıyor. </p><p>Bu, sürecin çalışmadığı veya bağlantıları reddettiği
anlamına gelir. Eğer böyle bir durum var ise <i>~/.giFT/giftd.conf </i>dosyasını
açıp hosts_allow değişkenini değiştirin.</p>"
@@ -271,1 +271,1 @@
-msgstr "<p>Çoğu ağa bağlanmak için gerekli olan giFT art alan
sÌreci(daemon) çalışmıyor ve yeniden başlatılamıyor gibi
gözÌkÌyor.</p></p>giFT kurulumunuz hatalı olabilir. giFT'i konsoldan
\"giftd\" yazarak çalıştırmayı deneyin. Eğer giFT içinde iç hata
oluşmuş veya giFT yapılandırmasında hata oluşmuş gibi hatalar alırsanız
yardım için <a href=\"http://giftproject.org\";>http://giftproject.org</a> ana
sayfasını ziyaret edin."
+msgstr "<p>Çoğu ağa bağlanmak için gerekli olan giFT art alan süreci(daemon)
çalışmıyor ve yeniden başlatılamıyor gibi gözüküyor.</p></p>giFT kurulumunuz
hatalı olabilir. giFT'i konsoldan \"giftd\" yazarak çalıştırmayı deneyin. Eğer
giFT içinde iç hata oluşmuş veya giFT yapılandırmasında hata oluşmuş gibi
hatalar alırsanız yardım için <a
href=\"http://giftproject.org\";>http://giftproject.org</a> ana sayfasını ziyaret
edin."
@@ -278,1 +278,1 @@
-msgstr "<p>Çoğu ağa ulaşmak için gerekli olan giFT artalan sÌrecine
(daemon) bağlanmaya çalışırken bilinmeyen bir hata oluştu. Raporlanan hata
: </p><blockquote> %1 (%2)</blockquote>"
+msgstr "<p>Çoğu ağa ulaşmak için gerekli olan giFT artalan sürecine (daemon)
bağlanmaya çalışırken bilinmeyen bir hata oluştu. Raporlanan hata :
</p><blockquote> %1 (%2)</blockquote>"
@@ -282,1 +282,1 @@
-msgstr "(Dosya seçilmedi)"
+msgstr "(Dosya seçilmedi)"
@@ -288,1 +288,1 @@
-msgstr "<h3>Ortam yÌrÌtÌcÌ yÌklenemiyor</h3><p>LÌtfen ortam
yÌrÌtÌcÌsÌnÌ aktifleştirmek için KDE multimedia-video paketini
yÃŒkleyin</p>"
+msgstr "<h3>Medya yürütücü yüklenemiyor</h3><p>Lütfen medya yürütücüsünü
aktifleştirmek için KDE multimedia-video paketini yükleyin</p>"
@@ -292,1 +292,1 @@
-msgstr "(Ön izleme)"
+msgstr "(Ön izleme)"
@@ -296,1 +296,1 @@
-msgstr "TÌmÌ"
+msgstr "Tümü"
@@ -312,1 +312,1 @@
-msgstr "Metin/dökÌman"
+msgstr "Metin/döküman"
@@ -316,1 +316,1 @@
-msgstr "Yazılım"
+msgstr "Yazılım"
@@ -320,1 +320,1 @@
-msgstr "<i>%2</i> sözcÌkleri ile <i>%1</i> için sonuçlar - Aranıyor..."
+msgstr "<i>%2</i> sözcükleri ile <i>%1</i> için sonuçlar - Aranıyor..."
@@ -324,1 +324,1 @@
-msgstr "<i>%2</i> sözcÌkleri ile <i>%1</i> için sonuçlar - Arama tamamlandı!"
+msgstr "<i>%2</i> sözcükleri ile <i>%1</i> için sonuçlar - Arama tamamlandı!"
@@ -332,1 +332,1 @@
-msgstr "Bu sorgu için daha fazla sonuç arayın"
+msgstr "Bu sorgu için daha fazla sonuç arayın"
@@ -336,1 +336,1 @@
-msgstr "Aramayı durdur"
+msgstr "Aramayı durdur"
@@ -340,1 +340,1 @@
-msgstr "Aramayı durdur (esc)"
+msgstr "Aramayı durdur (esc)"
@@ -348,1 +348,1 @@
-msgstr "Dosya adı"
+msgstr "Dosya adı"
@@ -353,1 +353,1 @@
-msgstr "Kullanıcı"
+msgstr "Kullanıcı"
@@ -358,1 +358,1 @@
-msgstr "Sanatçı"
+msgstr "Sanatçı"
@@ -363,1 +363,1 @@
-msgstr "AlbÃŒm"
+msgstr "Albüm"
@@ -368,1 +368,1 @@
-msgstr "Başlık"
+msgstr "Başlık"
@@ -373,1 +373,1 @@
-msgstr "SÃŒre"
+msgstr "Süre"
@@ -378,1 +378,1 @@
-msgstr "Dosya tÌrÌ<"
+msgstr "Dosya türü"
@@ -383,1 +383,1 @@
-msgstr "İkil hızı(bitrate)"
+msgstr "İkil hızı(bitrate)"
@@ -392,1 +392,1 @@
-msgstr "Klasör"
+msgstr "Klasör"
@@ -396,1 +396,1 @@
-msgstr "tÌmÌnÌ içer"
+msgstr "tümünü içer"
@@ -400,1 +400,1 @@
-msgstr "herhangi birini içer"
+msgstr "herhangi birini içer"
@@ -404,1 +404,1 @@
-msgstr "hariç"
+msgstr "hariç"
@@ -408,1 +408,1 @@
-msgstr "Kullanıcıya göz at:"
+msgstr "Kullanıcıya göz at:"
@@ -412,1 +412,1 @@
-msgstr "Daha fazla sonuç için aranıyor..."
+msgstr "Daha fazla sonuç için aranıyor..."
@@ -416,1 +416,1 @@
-msgstr "(aranıyor)"
+msgstr "(aranıyor)"
@@ -420,1 +420,1 @@
-msgstr "Kullanıcıya göz at:%1"
+msgstr "Kullanıcıya göz at:%1"
@@ -424,1 +424,1 @@
-msgstr "(1 sonuç)"
+msgstr "(1 sonuç)"
@@ -432,1 +432,1 @@
-msgstr "EriÅŸilebilirlik"
+msgstr "Erişilebilirlik"
@@ -436,1 +436,1 @@
-msgstr "&SÌtÌnları göster"
+msgstr "&Sütünları göster"
@@ -440,1 +440,1 @@
-msgstr "Göster"
+msgstr "Göster"
@@ -448,1 +448,1 @@
-msgstr "anahtar sözcÌkler:"
+msgstr "anahtar sözcükler:"
@@ -452,1 +452,1 @@
-msgstr " (aranıyor...)"
+msgstr " (aranıyor...)"
@@ -460,1 +460,1 @@
-msgstr "TÃŒm sekmeleri kapat"
+msgstr "Tüm sekmeleri kapat"
@@ -468,1 +468,1 @@
-msgstr " kullanıcılar"
+msgstr " kullanıcılar"
@@ -472,1 +472,1 @@
-msgstr "Klasörler"
+msgstr "Klasörler"
@@ -476,1 +476,1 @@
-msgstr "&Çal"
+msgstr "&Çal"
@@ -492,1 +492,1 @@
-msgstr "&Dosyayı sil"
+msgstr "&Dosyayı sil"
@@ -496,1 +496,1 @@
-msgstr "Dosyayı yeniden adlandı&r"
+msgstr "Dosyayı yeniden adlandır"
@@ -500,1 +500,1 @@
-msgstr "Taşı: ..."
+msgstr "Taşı: ..."
@@ -504,1 +504,1 @@
-msgstr "ÜzgÌnÌm, klasörler çalınamaz"
+msgstr "Üzgünüm, klasörler çalınamaz"
@@ -508,1 +508,1 @@
-msgstr "Juk'a ulaşılamıyor"
+msgstr "Juk'a ulaşılamıyor"
@@ -512,1 +512,1 @@
-msgstr "amarok'a ulaşılamıyor"
+msgstr "amarok'a ulaşılamıyor"
@@ -516,1 +516,1 @@
-msgstr "%1 dosyasını silmek istiyor musunuz?"
+msgstr "%1 dosyasını silmek istiyor musunuz?"
@@ -528,1 +528,1 @@
-"TÌm klasörÌ silmek istiyor musunuz?\n"
+"Tüm klasörü silmek istiyor musunuz?\n"
@@ -533,1 +533,1 @@
-msgstr "Dosya veya klasör yeniden adlandırılamıyor"
+msgstr "Dosya veya klasör yeniden adlandırılamıyor"
@@ -537,1 +537,1 @@
-msgstr "Dosya veya klasör yeniden adlandırılamıyor!"
+msgstr "Dosya veya klasör yeniden adlandırılamıyor!"
@@ -542,1 +542,1 @@
-msgstr "Dosya veya klasör taşınamıyor!"
+msgstr "Dosya veya klasör taşınamıyor!"
@@ -552,1 +552,1 @@
-"%1 çalışmıyor!\n"
+"%1 çalışmıyor!\n"
@@ -553,1 +553,1 @@
-"Eğer %1 dÌzgÌn kurulmuşsa, Apollon bunu başlatmayı deneyebilir.\n"
+"Eğer %1 düzgün kurulmuşsa, Apollon bunu başlatmayı deneyebilir.\n"
@@ -554,1 +554,1 @@
-"Apollon %1 çalıştırmayı denesin mi?\n"
+"Apollon %1 çalıştırmayı denesin mi?\n"
@@ -556,1 +556,1 @@
-"Not: dosya eklenmeyecek, program yÃŒklendikten sonra tekrar deneyin."
+"Not: dosya eklenmeyecek, program yüklendikten sonra tekrar deneyin."
@@ -560,1 +560,1 @@
-msgstr "%1 çalışmıyor"
+msgstr "%1 çalışmıyor"
@@ -564,1 +564,1 @@
-msgstr "%2 KB/s hız ile %1 adet indirme"
+msgstr "%2 KB/s hız ile %1 adet indirme"
@@ -568,1 +568,1 @@
-msgstr "Hazır"
+msgstr "Hazır"
@@ -572,1 +572,1 @@
-msgstr "&Önizleme"
+msgstr "&Önizleme"
@@ -589,1 +589,1 @@
-msgstr "&Ä°ndirmeyi iptal et"
+msgstr "&İndirmeyi iptal et"
@@ -593,1 +593,1 @@
-msgstr "&Kullanıcıya göz at"
+msgstr "&Kullanıcıya göz at"
@@ -597,1 +597,1 @@
-msgstr "Bu kaynak kullanıcıyı çıkar"
+msgstr "Bu kaynak kullanıcıyı çıkar"
@@ -601,1 +601,1 @@
-msgstr "&İndirilenleri kaldır"
+msgstr "&İndirilenleri kaldır"
@@ -605,1 +605,1 @@
-msgstr "Ä°ndirmeler"
+msgstr "İndirilenler"
@@ -609,1 +609,1 @@
-msgstr "Ä°ndirildi"
+msgstr "İndirildi"
@@ -613,1 +613,1 @@
-msgstr "Bant geniÅŸliÄŸi"
+msgstr "Bant genişliği"
@@ -617,1 +617,1 @@
-msgstr "Ä°ÅŸlem"
+msgstr "İşlem"
@@ -625,1 +625,1 @@
-msgstr "Tamamlanan/İptal edilenleri &kaldır"
+msgstr "Tamamlanan/İptal edilenleri &kaldır"
@@ -629,1 +629,1 @@
-msgstr "YÃŒklemeler"
+msgstr "Yüklemeler"
@@ -633,1 +633,1 @@
-msgstr "&YÃŒklemeyi durdur"
+msgstr "&Yüklemeyi durdur"
@@ -646,1 +646,1 @@
-msgstr "Ä°ndirme bitti:"
+msgstr "İndirme bitti:"
@@ -654,1 +654,1 @@
-msgstr "Ä°ptal edildi"
+msgstr "İptal edildi"
@@ -662,1 +662,1 @@
-msgstr "Kullanıcıya göz at:"
+msgstr "Kullanıcıya göz at:"
@@ -666,1 +666,1 @@
-msgstr "Bu kaynak kullanıcıyı çıkar:"
+msgstr "Bu kaynak kullanıcıyı çıkar:"
@@ -670,1 +670,1 @@
-msgstr "Bu öğeleri silmek istiyor musunuz?"
+msgstr "Bu öğeleri silmek istiyor musunuz?"
@@ -674,1 +674,1 @@
-msgstr "Bu kaynakları kaldırmak istiyor musunuz?"
+msgstr "Bu kaynakları kaldırmak istiyor musunuz?"
@@ -686,1 +686,1 @@
-msgstr "<h2>Apollon'a HoÅŸ Geldiniz! </h2>"
+msgstr "<h2>Apollon'a Hoş Geldiniz! </h2>"
@@ -693,1 +693,1 @@
-msgstr "GörÌnÌşe göre bu Apollon'u ilk çalıştırışınız. Apollon'u
kullanabilmek için bir kaç soruya cevap vermelisiniz. Eğer emin değilseniz
değerleri olduğu gibi bırakın."
+msgstr "Görünüşe göre bu Apollon'u ilk çalıştırışınız. Apollon'u kullanabilmek
için bir kaç soruya cevap vermelisiniz. Eğer emin değilseniz değerleri olduğu
gibi bırakın."
@@ -697,1 +697,1 @@
-msgstr "Kullanıcı adı"
+msgstr "Kullanıcı adı"
@@ -703,1 +703,1 @@
-msgstr "Kullanıcı adınız, ağdaki adınızla aynı. Diğer kullanıcılar
sizi bu isimle tanıyabilir."
+msgstr "Kullanıcı adınız, ağdaki adınızla aynı. Diğer kullanıcılar sizi bu
isimle tanıyabilir."
@@ -707,1 +707,1 @@
-msgstr "Kullanıcı adınız nedir?"
+msgstr "Kullanıcı adınız nedir?"
@@ -718,1 +718,1 @@
-msgstr "Kullanıcı adınız, ağdaki adınızla aynı. Diğer kullanıcılar
sizi bu isimle tanıyabilir.Ancak bunun sizin kullanıcı adınız olması,
başka birisinin de aynı isme sahip olamaycağı anlamına gelmez."
+msgstr "Kullanıcı adınız, ağdaki adınızla aynı. Diğer kullanıcılar sizi bu
isimle tanıyabilir.Ancak bunun sizin kullanıcı adınız olması, başka birisinin de
aynı isme sahip olamaycağı anlamına gelmez."
@@ -722,1 +722,1 @@
-msgstr "Paylaşılan klasör"
+msgstr "Paylaşılan klasör"
@@ -728,1 +728,1 @@
-msgstr "LÌtfen indirilecek dosyaların koyulacağı ve diğer insanlarla
paylaşılacak dosyalar için bir klasör seçin."
+msgstr "Lütfen indirilecek dosyaların koyulacağı ve diğer insanlarla
paylaşılacak dosyalar için bir klasör seçin."
@@ -732,1 +732,1 @@
-msgstr "MasaÌstÌmde benim için bir klasör oluştur"
+msgstr "Masa üstümde benim için bir klasör oluştur"
@@ -736,1 +736,1 @@
-msgstr "Bu klasörÌ paylaşılan klasör olarak kullan"
+msgstr "Bu klasörü paylaşılan klasör olarak kullan"
@@ -744,1 +744,1 @@
-msgstr "Eğer isterseniz daha sonra Apollon ayarlarından daha fazla klasör
seçebilirsiniz."
+msgstr "Eğer isterseniz daha sonra Apollon ayarlarından daha fazla klasör
seçebilirsiniz."
@@ -748,1 +748,1 @@
-msgstr "HoÅŸ geldiniz"
+msgstr "Hoş geldiniz"
@@ -752,1 +752,1 @@
-msgstr "hata ayrıştırma çıktısı açıldı"
+msgstr "hata ayrıştırma çıktısı açıldı"
@@ -756,1 +756,1 @@
-msgstr "Sunucuya bağlanıldı host:port."
+msgstr "Sunucuya bağlanıldı host:port."
@@ -760,1 +760,1 @@
-msgstr "Osman YÃŒksel"
+msgstr "Osman Yüksel"
@@ -768,1 +768,1 @@
-msgstr "Özellikler"
+msgstr "Özellikler"
@@ -772,1 +772,1 @@
-msgstr "Kullanıcı bilgisi"
+msgstr "Kullanıcı bilgisi"
@@ -776,1 +776,1 @@
-msgstr "&Kullanıcı adı:"
+msgstr "&Kullanıcı adı:"
@@ -783,1 +783,1 @@
-msgstr "Bir kullanıcı adı belirleyin. Bu isim ağda size özel olmayabilir.
Aynı isim birden fazla kişi tarafından kullanılabilir. Bazı ağlar bir isim
olmadan da erişiminize izin verirken bazılarında bir isminiz olmalı. Bu
yÌzden bir isim girmeniz önerilir."
+msgstr "Bir kullanıcı adı belirleyin. Bu isim ağda size özel olmayabilir. Aynı
isim birden fazla kişi tarafından kullanılabilir. Bazı ağlar bir isim olmadan da
erişiminize izin verirken bazılarında bir isminiz olmalı. Bu yüzden bir isim
girmeniz önerilir."
@@ -791,1 +791,1 @@
-msgstr "&KlasörÌ indir:"
+msgstr "&Klasörü indir:"
@@ -798,1 +798,1 @@
-msgstr "Burda indirilecek dosyaların koyulacağı klasörÌ
belirleyeceksiniz. Eğer bu dosyaların aynı zamanda paylaşılmasını
istiyorsanız bu seçeneği de aktifleştirin:"
+msgstr "Burada indirilecek dosyaların koyulacağı klasörü belirleyeceksiniz.
Eğer bu dosyaların aynı zamanda paylaşılmasını istiyorsanız bu seçeneği de
aktifleştirin:"
@@ -802,1 +802,1 @@
-msgstr "İndirilen dosyları paylaş"
+msgstr "İndirilen dosyaları paylaş"
@@ -806,1 +806,1 @@
-msgstr "Başlangıç"
+msgstr "Başlangıç"
@@ -810,1 +810,1 @@
-msgstr "Başlangıç &sayfası"
+msgstr "Başlangıç &sayfası"
@@ -814,1 +814,1 @@
-msgstr "Ä°ndirme"
+msgstr "İndirme"
@@ -818,1 +818,1 @@
-msgstr "Paylaşılan dosyalar"
+msgstr "Paylaşılan dosyalar"
@@ -822,1 +822,1 @@
-msgstr "Apollon için başlangıç sayfası seçin"
+msgstr "Apollon için başlangıç sayfası seçin"
@@ -826,1 +826,1 @@
-msgstr "Bu seçenekle Apollon açılışında başlatılmasını istediğiniz
sayfayı seçebilirsiniz"
+msgstr "Bu seçenekle Apollon açılışında başlatılmasını istediğiniz sayfayı
seçebilirsiniz"
@@ -841,1 +841,1 @@
-msgstr "Ekle ve Sil dÌğmeleri ile paylaşılmış klasörler listesini
dÌzenleyebilirisniz. Bu klasörler de diğerleri gibi ağda paylaşılacaktır."
+msgstr "Ekle ve Sil düğmeleri ile paylaştırılmış klasörler listesini
düzenleyebilirsiniz. Bu klasörler de diğerleri gibi ağda paylaşılacaktır."
@@ -845,1 +845,1 @@
-msgstr "&Paylaşılan klasörler"
+msgstr "&Paylaşılan klasörler"
@@ -849,1 +849,1 @@
-msgstr "&YÃŒklemeleri aktifleÅŸtir"
+msgstr "&Yüklemeleri aktifleştir"
@@ -857,1 +857,1 @@
-msgstr "Maximum &yÌkleme sayısı"
+msgstr "Maksimum &yükleme sayısı"
@@ -867,1 +867,1 @@
-msgstr "Bu sayı, karşıya yÌklenebilecek (upload) maksimum dosya sayısını
belirtir"
+msgstr "Bu sayı, karşıya yüklenebilecek (upload) maksimum dosya sayısını belirtir"
@@ -871,1 +871,1 @@
-msgstr "&Her kullanıcı için yÌkleme sayısı:"
+msgstr "&Her kullanıcı için yükleme sayısı:"
@@ -877,1 +877,1 @@
-msgstr "Burda, ayrı ayrı kullanıcılar için yÌkleme sayısını
belirleyebilirsiniz"
+msgstr "Burada, ayrı ayrı kullanıcılar için yükleme sayısını belirleyebilirsiniz"
@@ -881,1 +881,1 @@
-msgstr "Bant genişliği sınırlaması"
+msgstr "Bant genişliği sınırlaması"
@@ -885,1 +885,1 @@
-msgstr "&Bant genişliği sınırlamalarını ektinleştir"
+msgstr "&Bant genişliği sınırlamalarını ektinleştir"
@@ -889,1 +889,1 @@
-msgstr "&İndirmeler için maksimum bant genişliği:"
+msgstr "&İndirmeler için maksimum bant genişliği:"
@@ -903,1 +903,1 @@
-msgstr "Burda dosya indirilirken kullanılacak maksimum bant genişliğini
belirleyebiliriniz"
+msgstr "Burada dosya indirilirken kullanılacak maksimum bant genişliğini
belirleyebilirsiniz"
@@ -907,1 +907,1 @@
-msgstr "YÌk&lemeler için maksimum bant genişliği:"
+msgstr "Yük&lemeler için maksimum bant genişliği:"
@@ -913,1 +913,1 @@
-msgstr "Burda yÌkleme işlemi sırasında kullanılacak maksimum bant
geniÅŸliÄŸini belirleyebiliriniz"
+msgstr "Burada yükleme işlemi sırasında kullanılacak maksimum bant genişliğini
belirleyebilirsiniz"
@@ -917,1 +917,1 @@
-msgstr "İşlem çubuğu"
+msgstr "İşlem çubuğu"
@@ -924,1 +924,1 @@
-msgstr "KDE işlem çubuğu daha gÌzeldir, ancak birden fazla indirme işlemi
sırasında sistemi yavaşlatabilir. Eğer Apollon kullanırken sisteminizin
yavaşladığını farkederseniz Apollon sitilini seçin"
+msgstr "KDE işlem çubuğu daha güzeldir, ancak birden fazla indirme işlemi
sırasında sistemi yavaşlatabilir. Eğer Apollon kullanırken sisteminizin
yavaşladığını farkederseniz Apollon stilini seçin"
@@ -928,1 +928,1 @@
-msgstr "Önizleme:"
+msgstr "Önizleme:"
@@ -932,1 +932,1 @@
-msgstr "İndirme bölÌmÌnde gösterilecek işlem çubuğu sitili:"
+msgstr "İndirme bölümünde gösterilecek işlem çubuğu stili:"
@@ -952,1 +952,1 @@
-msgstr "İndirme &bitince bildirim göster:"
+msgstr "İndirme &bitince geri bildirim göster:"
@@ -956,1 +956,1 @@
-msgstr "hiçbiri"
+msgstr "hiçbiri"
@@ -962,1 +962,1 @@
-msgstr "Eğer indirme işlemi bitince bir bildirme istiyorsanız bu seçeneği
kullanın."
+msgstr "Eğer indirme işlemi bitince bir geri bildirim istiyorsanız bu seçeneği
kullanın."
@@ -966,1 +966,1 @@
-msgstr "Panele alınıyor"
+msgstr "Panele alınıyor"
@@ -970,1 +970,1 @@
-msgstr "&Sistem çekmecesinde bildirimi aktifleştir"
+msgstr "&Sistem çekmecesinde bildirimi aktifleştir"
@@ -978,1 +978,1 @@
-msgstr "Apollon'u sistem çekmecesinde başlat"
+msgstr "Apollon'u sistem çekmecesinde başlat"
@@ -988,1 +988,1 @@
-msgstr "Sistem çekmecesi programların özel simgelerinin bulunduğu kutudur.
Genelde ekranın sağ alt köşesinde bulunur."
+msgstr "Sistem çekmecesi programların özel simgelerinin bulunduğu kutudur.
Genelde ekranın sağ alt köşesinde bulunur."
@@ -994,1 +994,1 @@
-msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz, başlangıç sırasında Apollon
görÌnmeyecektir. Sadece sistem çekmecesinde simge gözÌkecektir."
+msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz, başlangıç sırasında Apollon
görünmeyecektir. Sadece sistem çekmecesinde simge gözükecektir."
@@ -998,1 +998,1 @@
-msgstr "&Ana pencere kapatılınca Apollon'u sistem çekmecesinden kaldır"
+msgstr "&Ana pencere kapatılınca Apollon'u sistem çekmecesinden kaldır"
@@ -1009,1 +1009,1 @@
-msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz, ana pencereyi kapatırsanız sistem
çekmecesindeki simge de kapatılacaktır. Aksi takdirde ana pencereyi
kapatsanız dahi program sistem çekmecesinde çalışmaya devam edecektir."
+msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz, ana pencereyi kapatırsanız sistem
çekmecesindeki simge de kapatılacaktır. Aksi takdirde ana pencereyi kapatsanız
dahi program sistem çekmecesinde çalışmaya devam edecektir."
@@ -1024,1 +1024,1 @@
-msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz giFT artalan sÌreci \"giftd\"
Apollon kapatıldığında çalışmaya devam edecek. Bu artalan sÌreci Apollon
kapalıyken bile indirme işlemlerinin devam etmesini sağlar."
+msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz giFT artalan süreci \"giftd\" Apollon
kapatıldığında çalışmaya devam edecek. Bu artalan süreci Apollon kapalıyken bile
indirme işlemlerinin devam etmesini sağlar."
@@ -1028,1 +1028,1 @@
-msgstr "&Davranış"
+msgstr "&Davranış"
@@ -1042,1 +1042,1 @@
-msgstr "1215 ile 2215 arasında bir değer. Eğer bir ateş duvarı
arkasındaysanız bu erişim noktasının kullanılabilir olduğuna emin olun.
Emin değilseniz olduğu gibi bırakın."
+msgstr "1215 ile 2215 arasında bir değer. Eğer bir ateş duvarı arkasındaysanız
bu erişim noktasının kullanılabilir olduğuna emin olun. Emin değilseniz olduğu
gibi bırakın."
@@ -1052,1 +1052,1 @@
-msgstr "HTTP isteklerini dinlemek için 2216 ile 3216 arasında bir değer.
Eğer emind eğilseniz olduğu gibi bırakın."
+msgstr "HTTP isteklerini dinlemek için 2216 ile 3216 arasında bir değer. Eğer
emin değilseniz olduğu gibi bırakın."
@@ -1056,1 +1056,1 @@
-msgstr "Arama dÌğÌmÌ ayarları"
+msgstr "Arama düğümü ayarları"
@@ -1060,1 +1060,1 @@
-msgstr "Arama dÌğÌmÌ (node) modunu aktifleştir"
+msgstr "Arama düğümü (node) modunu aktifleştir"
@@ -1071,1 +1071,1 @@
-"Bir arama dÌğÌmÌ olmak en az bir DSL \n"
+"Bir arama düğümü olmak en az bir DSL \n"
@@ -1072,1 +1072,1 @@
-"bağlantısı gerektiri. Yaklaşık 10kb/s bir trafik gereklidir.\n"
+"bağlantısı gerektirir. Yaklaşık 10kb/s bir trafik gereklidir.\n"
@@ -1074,1 +1074,1 @@
-"<b><i>Uyarı: Arama dÌğÌmÌ olmak, Ìlkenizde\n"
+"<b><i>Uyarı: Arama düğümü olmak, ülkenizde\n"
@@ -1075,1 +1075,1 @@
-"telif hakkı yasalarını ihlal edebilir. LÌtfen sadece izniniz\n"
+"telif hakkı yasalarını ihlal edebilir. Lütfen sadece izniniz\n"
@@ -1076,1 +1076,1 @@
-"olan dosyaları paylaşın.</i></b>"
+"olan dosyaları paylaşın.</i></b>"
@@ -1080,1 +1080,1 @@
-msgstr "Arama dÌğÌmÌ"
+msgstr "Arama düğümü"
@@ -1088,1 +1088,1 @@
-msgstr "Şu aralıkta oto&matik olarak daha fazla sonuç için ara :"
+msgstr "Şu aralıkta oto&matik olarak daha fazla sonuç için ara :"
@@ -1099,1 +1099,1 @@
-msgstr "Burda Apollon'un hangi aralıkla daha fazla sonuç için arama
yapmasını istediğinizi belirteceksiniz. Ne kadar fazla kaynak olursa indirme
o kadar hızlı olur."
+msgstr "Burada Apollon'un hangi aralıkla daha fazla sonuç için arama yapmasını
istediğinizi belirteceksiniz. Ne kadar fazla kaynak olursa indirme o kadar hızlı
olur."
@@ -1115,1 +1115,1 @@
-msgstr "Paylaşılıyor"
+msgstr "Paylaşılıyor"
@@ -1119,1 +1119,1 @@
-msgstr "Gizli dosya ve klasörleri paylaş&ma"
+msgstr "Gizli dosya ve klasörleri paylaş&ma"
@@ -1125,1 +1125,1 @@
-msgstr "Bu seçenekle gizli dosya ve klasörler ağda paylaşıma kapatılır"
+msgstr "Bu seçenekle gizli dosya ve klasörler ağda paylaşıma kapatılır"
@@ -1129,1 +1129,1 @@
-msgstr "&Sembolik bağları izle"
+msgstr "&Sembolik bağları izle"
@@ -1136,1 +1136,1 @@
-msgstr "Eğer paylaşımın sadece klasör içinde kalmasını ve sembolik
linklerin izlenmemesini istiyorsanız bunu seçmeyin."
+msgstr "Eğer paylaşımın sadece klasör içinde kalmasını ve sembolik linklerin
izlenmemesini istiyorsanız bunu seçmeyin."
@@ -1140,1 +1140,1 @@
-msgstr "EÅŸleniyor"
+msgstr "Eşleniyor"
@@ -1144,1 +1144,1 @@
-msgstr "Paylaşımlar otomatik olarak eşlenecektir:"
+msgstr "Paylaşımlar otomatik olarak eşlenecektir:"
@@ -1148,1 +1148,1 @@
-msgstr "Hiçbir zaman"
+msgstr "Hiçbir zaman"
@@ -1156,1 +1156,1 @@
-msgstr "Her gÃŒn"
+msgstr "Her gün"
@@ -1164,1 +1164,1 @@
-msgstr "&GeliÅŸmiÅŸ"
+msgstr "&Gelişmiş"
@@ -1168,1 +1168,1 @@
-msgstr "Sig2Dat bağı ekle"
+msgstr "Sig2Dat bağı ekle"
@@ -1172,1 +1172,1 @@
-msgstr "&Sig2Dat bağı:"
+msgstr "&Sig2Dat bağı:"
@@ -1182,1 +1181,1 @@
-msgstr "Sig2Dat, FastTrack ağında kesin kopyaları paylaşmak için
belirleyici olan bir imzadır (hash). Başka bir deyimle indirlen dosyalarn
doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. Buraya bir Sig2Dat bağı
girerek dosyayı direkt olarak indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
google'da Sig2Dat araması yapabilirsiniz."
+msgstr "Sig2Dat, FastTrack ağında kesin kopyaları paylaşmak için belirleyici
olan bir imzadır (hash). Başka bir deyimle indirilen dosyalarn doğruluğunu
kontrol etmek için kullanılır. Buraya bir Sig2Dat bağı girerek dosyayı direkt
olarak indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için google'da Sig2Dat araması
yapabilirsiniz."
@@ -1189,1 +1189,1 @@
-msgstr "LÌtfen geçerli bir Sig2Dat bağı girin"
+msgstr "Lütfen geçerli bir Sig2Dat bağı girin"
=== >8 ===


Apollon tr.po utf8 düzenlemesi, Ali Erdinç KöroÄ?lu - 2005.12.01

--- po/tr.po.orig  2005-02-09 20:46:07.000000000 +0100
+++ po/tr.po  2005-12-01 03:10:20.083273544 +0200
@@ -22,1 +22,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±ya bak�±l�±yor: <i>%1</i> - Aran�±yor..."
+msgstr "Kullanıcıya bakılıyor: <i>%1</i> - Aranıyor..."
@@ -26,1 +26,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±ya bak�±l�±yor: <i>%1</i> - Arama tamamland�±"
+msgstr "Kullanıcıya bakılıyor: <i>%1</i> - Arama tamamlandı!"
@@ -30,1 +30,1 @@
-msgstr "Aramay�± durdur"
+msgstr "Aramayı durdur"
@@ -39,1 +39,1 @@
-msgstr "�°sim"
+msgstr "Ä°sim"
@@ -49,1 +49,1 @@
-msgstr "�°ndir"
+msgstr "Ä°ndir"
@@ -53,1 +53,1 @@
-msgstr "KlasÃ?¶rÃ?Å? indir"
+msgstr "Klasöre indir"
@@ -57,1 +57,1 @@
-msgstr "KlasÃ?¶rÃ?Å? ve tÃ?Å?m alt dizinlerini indir"
+msgstr "Klasöre ve tüm alt dizinlerine indir"
@@ -69,1 +69,1 @@
-msgstr "BaÃ?Â?lan"
+msgstr "BaÄ?lan"
@@ -73,1 +73,1 @@
-msgstr "DiÃ?Â?er Apollon kullanÃ?±cÃ?±larÃ?± ile sohbet etmek iÃ?§in bu dÃ?Å?Ã?Â?meye tÃ?±klayÃ?±n"
+msgstr "DiÄ?er Apollon kullanıcıları ile sohbet etmek için bu düÄ?meye tıklayın"
@@ -77,1 +77,1 @@
-msgstr "��u anki takma ad�±n�±z: <b> Rumuz</b>"
+msgstr "Å?u anki takma adınız: <b> Rumuz</b>"
@@ -81,1 +81,1 @@
-msgstr "Takma ad�±n�± de��i��tir"
+msgstr "Takma adını deÄ?iÅ?tir"
@@ -85,1 +85,1 @@
-msgstr "��u anki takma ad�±n�±z:"
+msgstr "Å?u anki takma adınız:"
@@ -89,1 +89,1 @@
-msgstr "Ba��lant�±y�± kes"
+msgstr "BaÄ?lantıyı kes"
@@ -93,1 +93,1 @@
-msgstr "Sohbet odasÃ?±ndan Ã?§Ã?±kmak iÃ?§in bu dÃ?Å?Ã?Â?meyi tÃ?±klayÃ?±n"
+msgstr "Sohbet odasından çıkmak için bu düÄ?meyi tıklayın"
@@ -98,1 +98,1 @@
-msgstr "Ba��lan�±l�±yor..."
+msgstr "BaÄ?lanılıyor..."
@@ -102,1 +102,1 @@
-msgstr "Apollon-Sohbet mesaj�±:"
+msgstr "Apollon-Sohbet mesajı:"
@@ -106,1 +106,1 @@
-msgstr "kanaldan ayr�±ld�±"
+msgstr "kanaldan ayrıldı"
@@ -110,1 +110,1 @@
-msgstr "kanala kat�±ld�±"
+msgstr "kanala katıldı"
@@ -122,1 +122,1 @@
-msgstr "Kanal ba��l�±���±:"
+msgstr "Kanal baÅ?lıÄ?ı:"
@@ -126,1 +126,1 @@
-msgstr "kanal ba��l�±���±n�± de��i��tirdi:"
+msgstr "kanal baÅ?lıÄ?ını deÄ?iÅ?tirdi:"
@@ -134,1 +134,1 @@
-msgstr "%1 KB/s h�±z�±nda 1 aktif indirme"
+msgstr "%1 KB/s hızında 1 aktif indirme"
@@ -138,1 +138,1 @@
-msgstr "&Sig2Dat ba���± ekle"
+msgstr "&Sig2Dat baÄ?ı ekle"
@@ -154,1 +154,1 @@
-msgstr "�°ndirmeler"
+msgstr "Ä°ndirmeler"
@@ -158,1 +158,1 @@
-msgstr "Payla���±lan klas�¶rler"
+msgstr "PaylaÅ?ılan klasörler"
@@ -162,1 +162,1 @@
-msgstr "Medya yÃ?Å?rÃ?Å?tÃ?Å?cÃ?Å?"
+msgstr "Medya yürütücüsü"
@@ -170,1 +170,1 @@
-msgstr "Payla���±mlar toplan�±yor:"
+msgstr "PaylaÅ?ımlar toplanıyor:"
@@ -174,1 +174,1 @@
-msgstr "Payla���±mlar gizlendi."
+msgstr "PaylaÅ?ımlar gizlendi."
@@ -178,1 +178,1 @@
-msgstr "Payla���±mlar g�¶sterildi."
+msgstr "PaylaÅ?ımlar gösterildi."
@@ -188,1 +188,1 @@
-msgstr "<h3>BaÃ?Â?lanÃ?±lÃ?±yor...</h3> <p>BaÃ?Â?lantÃ?± kuruldu, lÃ?Å?tfen beklein ...</p>"
+msgstr "<h3>BaÄ?lanılıyor...</h3> <p>BaÄ?lantı kuruldu, lütfen bekleyin ...</p>"
@@ -192,1 +192,1 @@
-msgstr "Ba��lant�± kesildi."
+msgstr "BaÄ?lantı kesildi."
@@ -196,1 +196,1 @@
-msgstr "<h3>Ba��l�± de��il</h3>"
+msgstr "<h3>BaÄ?lı deÄ?il</h3>"
@@ -203,1 +203,1 @@
-msgstr "<p>Bir Ã?§ok aÃ?Â?a baÃ?Â?lanmak iÃ?§in gerekli olan giFT artalan sÃ?Å?reci (daemon) ile baÃ?Â?lantÃ?± koptu. Yeniden baÃ?Â?lanabilmek iÃ?§in artalan sÃ?Å?reci yeniden baÃ?Â?latÃ?±lmalÃ?±.</p>"
+msgstr "<p>Bir çok aÄ?a baÄ?lanmak için gerekli olan giFT artalan süreci (daemon) ile baÄ?lantı koptu. Yeniden baÄ?lanabilmek için artalan süreci yeniden baÅ?latılmalı.</p>"
@@ -209,1 +209,1 @@
-msgstr "<p> 1 dakika iÃ?§inde artalan sÃ?Å?recine yeniden baÃ?Â?lanmayÃ?± deneyeceÃ?Â?im</p>"
+msgstr "<p> 1 dakika içinde artalan sürecine yeniden baÄ?lanmayı deneyeceÄ?im</p>"
@@ -213,1 +213,1 @@
-msgstr "<p>Yeni bir baÃ?Â?lantÃ?± saÃ?Â?landÃ?±. LÃ?Å?tfen bekleyin...</p>"
+msgstr "<p>Yeni bir baÄ?lantı saÄ?landı. Lütfen bekleyin...</p>"
@@ -221,1 +221,1 @@
-msgstr "Ba��l�±"
+msgstr "BaÄ?lı"
@@ -229,1 +229,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±lar:"
+msgstr "Kullanıcılar:"
@@ -233,1 +233,1 @@
-msgstr "Payla���±lan dosyalar:"
+msgstr "PaylaÅ?ılan dosyalar:"
@@ -237,1 +237,1 @@
-msgstr "Toplam payla���±m boyutu:"
+msgstr "Toplam paylaÅ?ım boyutu:"
@@ -241,1 +241,1 @@
-msgstr "Ba��land�±."
+msgstr "BaÄ?landı."
@@ -245,1 +245,1 @@
-msgstr "%1 kullan�±c�±, toplam boyutu %3 olan %2 adet dosya payla���±yor"
+msgstr "%1 kullanıcı, toplam boyutu %3 GB olan %2 adet dosya paylaÅ?ılıyor"
@@ -250,1 +250,1 @@
-msgstr "<h3>Ba��lant�± hatas�±</h3>"
+msgstr "<h3>BaÄ?lantı hatası</h3>"
@@ -260,1 +260,1 @@
-msgstr "<p>BirÃ?§ok aÃ?Â?a ulaÃ?Â?mak iÃ?§in gerekli olan giFT artalan sÃ?Å?recine (daemon) baÃ?Â?lanÃ?±lamÃ?±yor. </p><p>Bu, sÃ?Å?recin Ã?§alÃ?±Ã?Â?madÃ?±Ã?Â?Ã?±nÃ?± veya baÃ?Â?lantÃ?±larÃ?± reddettiÃ?Â?i anlamÃ?±na gelir. EÃ?Â?er bÃ?¶yle bir durum var ise <i>~/.giFT/giftd.conf </i>dosyasÃ?±nÃ?± aÃ?§Ã?±p hosts_allow deÃ?Â?iÃ?Â?kenini deÃ?Â?iÃ?Â?tirin.</p>"
+msgstr "<p>Bir çok aÄ?a ulaÅ?mak için gerekli olan giFT artalan sürecine (daemon) baÄ?lanılamıyor. </p><p>Bu, sürecin çalıÅ?madıÄ?ı veya baÄ?lantıları reddettiÄ?i anlamına gelir. EÄ?er böyle bir durum var ise <i>~/.giFT/giftd.conf </i>dosyasını açıp hosts_allow deÄ?iÅ?kenini deÄ?iÅ?tirin.</p>"
@@ -271,1 +271,1 @@
-msgstr "<p>Ã?Â?oÃ?Â?u aÃ?Â?a baÃ?Â?lanmak iÃ?§in gerekli olan giFT art alan sÃ?Å?reci(daemon) Ã?§alÃ?±Ã?Â?mÃ?±yor ve yeniden baÃ?Â?latÃ?±lamÃ?±yor gibi gÃ?¶zÃ?Å?kÃ?Å?yor.</p></p>giFT kurulumunuz hatalÃ?± olabilir. giFT'i konsoldan \"giftd\" yazarak Ã?§alÃ?±Ã?Â?tÃ?±rmayÃ?± deneyin. EÃ?Â?er giFT iÃ?§inde iÃ?§ hata oluÃ?Â?muÃ?Â? veya giFT yapÃ?±landÃ?±rmasÃ?±nda hata oluÃ?Â?muÃ?Â? gibi hatalar alÃ?±rsanÃ?±z yardÃ?±m iÃ?§in <a href=\"http://giftproject.org\";>http://giftproject.org</a> ana sayfasÃ?±nÃ?± ziyaret edin."
+msgstr "<p>Ã?oÄ?u aÄ?a baÄ?lanmak için gerekli olan giFT art alan süreci(daemon) çalıÅ?mıyor ve yeniden baÅ?latılamıyor gibi gözüküyor.</p></p>giFT kurulumunuz hatalı olabilir. giFT'i konsoldan \"giftd\" yazarak çalıÅ?tırmayı deneyin. EÄ?er giFT içinde iç hata oluÅ?muÅ? veya giFT yapılandırmasında hata oluÅ?muÅ? gibi hatalar alırsanız yardım için <a href=\"http://giftproject.org\";>http://giftproject.org</a> ana sayfasını ziyaret edin."
@@ -278,1 +278,1 @@
-msgstr "<p>Ã?Â?oÃ?Â?u aÃ?Â?a ulaÃ?Â?mak iÃ?§in gerekli olan giFT artalan sÃ?Å?recine (daemon) baÃ?Â?lanmaya Ã?§alÃ?±Ã?Â?Ã?±rken bilinmeyen bir hata oluÃ?Â?tu. Raporlanan hata : </p><blockquote> %1 (%2)</blockquote>"
+msgstr "<p>Ã?oÄ?u aÄ?a ulaÅ?mak için gerekli olan giFT artalan sürecine (daemon) baÄ?lanmaya çalıÅ?ırken bilinmeyen bir hata oluÅ?tu. Raporlanan hata : </p><blockquote> %1 (%2)</blockquote>"
@@ -282,1 +282,1 @@
-msgstr "(Dosya se�§ilmedi)"
+msgstr "(Dosya seçilmedi)"
@@ -288,1 +288,1 @@
-msgstr "<h3>Ortam yÃ?Å?rÃ?Å?tÃ?Å?cÃ?Å? yÃ?Å?klenemiyor</h3><p>LÃ?Å?tfen ortam yÃ?Å?rÃ?Å?tÃ?Å?cÃ?Å?sÃ?Å?nÃ?Å? aktifleÃ?Â?tirmek iÃ?§in KDE multimedia-video paketini yÃ?Å?kleyin</p>"
+msgstr "<h3>Medya yürütücü yüklenemiyor</h3><p>Lütfen medya yürütücüsünü aktifleÅ?tirmek için KDE multimedia-video paketini yükleyin</p>"
@@ -292,1 +292,1 @@
-msgstr "(Ã?Â?n izleme)"
+msgstr "(Ã?n izleme)"
@@ -296,1 +296,1 @@
-msgstr "TÃ?Å?mÃ?Å?"
+msgstr "Tümü"
@@ -312,1 +312,1 @@
-msgstr "Metin/dÃ?¶kÃ?Å?man"
+msgstr "Metin/döküman"
@@ -316,1 +316,1 @@
-msgstr "Yaz�±l�±m"
+msgstr "Yazılım"
@@ -320,1 +320,1 @@
-msgstr "<i>%2</i> sÃ?¶zcÃ?Å?kleri ile <i>%1</i> iÃ?§in sonuÃ?§lar - AranÃ?±yor..."
+msgstr "<i>%2</i> sözcükleri ile <i>%1</i> için sonuçlar - Aranıyor..."
@@ -324,1 +324,1 @@
-msgstr "<i>%2</i> sÃ?¶zcÃ?Å?kleri ile <i>%1</i> iÃ?§in sonuÃ?§lar - Arama tamamlandÃ?±!"
+msgstr "<i>%2</i> sözcükleri ile <i>%1</i> için sonuçlar - Arama tamamlandı!"
@@ -332,1 +332,1 @@
-msgstr "Bu sorgu i�§in daha fazla sonu�§ aray�±n"
+msgstr "Bu sorgu için daha fazla sonuç arayın"
@@ -336,1 +336,1 @@
-msgstr "Aramay�± durdur"
+msgstr "Aramayı durdur"
@@ -340,1 +340,1 @@
-msgstr "Aramay�± durdur (esc)"
+msgstr "Aramayı durdur (esc)"
@@ -348,1 +348,1 @@
-msgstr "Dosya ad�±"
+msgstr "Dosya adı"
@@ -353,1 +353,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±"
+msgstr "Kullanıcı"
@@ -358,1 +358,1 @@
-msgstr "Sanat�§�±"
+msgstr "Sanatçı"
@@ -363,1 +363,1 @@
-msgstr "AlbÃ?Å?m"
+msgstr "Albüm"
@@ -368,1 +368,1 @@
-msgstr "Ba��l�±k"
+msgstr "BaÅ?lık"
@@ -373,1 +373,1 @@
-msgstr "SÃ?Å?re"
+msgstr "Süre"
@@ -378,1 +378,1 @@
-msgstr "Dosya tÃ?Å?rÃ?Å?<"
+msgstr "Dosya türü"
@@ -383,1 +383,1 @@
-msgstr "�°kil h�±z�±(bitrate)"
+msgstr "İkil hızı(bitrate)"
@@ -392,1 +392,1 @@
-msgstr "Klas�¶r"
+msgstr "Klasör"
@@ -396,1 +396,1 @@
-msgstr "tÃ?Å?mÃ?Å?nÃ?Å? iÃ?§er"
+msgstr "tümünü içer"
@@ -400,1 +400,1 @@
-msgstr "herhangi birini i�§er"
+msgstr "herhangi birini içer"
@@ -404,1 +404,1 @@
-msgstr "hari�§"
+msgstr "hariç"
@@ -408,1 +408,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±ya g�¶z at:"
+msgstr "Kullanıcıya göz at:"
@@ -412,1 +412,1 @@
-msgstr "Daha fazla sonu�§ i�§in aran�±yor..."
+msgstr "Daha fazla sonuç için aranıyor..."
@@ -416,1 +416,1 @@
-msgstr "(aran�±yor)"
+msgstr "(aranıyor)"
@@ -420,1 +420,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±ya g�¶z at:%1"
+msgstr "Kullanıcıya göz at:%1"
@@ -424,1 +424,1 @@
-msgstr "(1 sonu�§)"
+msgstr "(1 sonuç)"
@@ -432,1 +432,1 @@
-msgstr "EriÃ?Â?ilebilirlik"
+msgstr "EriÅ?ilebilirlik"
@@ -436,1 +436,1 @@
-msgstr "&SÃ?Å?tÃ?Å?nlarÃ?± gÃ?¶ster"
+msgstr "&Sütünları göster"
@@ -440,1 +440,1 @@
-msgstr "G�¶ster"
+msgstr "Göster"
@@ -448,1 +448,1 @@
-msgstr "anahtar sÃ?¶zcÃ?Å?kler:"
+msgstr "anahtar sözcükler:"
@@ -452,1 +452,1 @@
-msgstr " (aran�±yor...)"
+msgstr " (aranıyor...)"
@@ -460,1 +460,1 @@
-msgstr "TÃ?Å?m sekmeleri kapat"
+msgstr "Tüm sekmeleri kapat"
@@ -468,1 +468,1 @@
-msgstr " kullan�±c�±lar"
+msgstr " kullanıcılar"
@@ -472,1 +472,1 @@
-msgstr "Klas�¶rler"
+msgstr "Klasörler"
@@ -476,1 +476,1 @@
-msgstr "&Ã?Â?al"
+msgstr "&Ã?al"
@@ -492,1 +492,1 @@
-msgstr "&Dosyay�± sil"
+msgstr "&Dosyayı sil"
@@ -496,1 +496,1 @@
-msgstr "Dosyay�± yeniden adland�±&r"
+msgstr "Dosyayı yeniden adlandır"
@@ -500,1 +500,1 @@
-msgstr "Ta���±: ..."
+msgstr "TaÅ?ı: ..."
@@ -504,1 +504,1 @@
-msgstr "Ã?Â?zgÃ?Å?nÃ?Å?m, klasÃ?¶rler Ã?§alÃ?±namaz"
+msgstr "�zgünüm, klasörler çalınamaz"
@@ -508,1 +508,1 @@
-msgstr "Juk'a ula���±lam�±yor"
+msgstr "Juk'a ulaÅ?ılamıyor"
@@ -512,1 +512,1 @@
-msgstr "amarok'a ula���±lam�±yor"
+msgstr "amarok'a ulaÅ?ılamıyor"
@@ -516,1 +516,1 @@
-msgstr "%1 dosyas�±n�± silmek istiyor musunuz?"
+msgstr "%1 dosyasını silmek istiyor musunuz?"
@@ -528,1 +528,1 @@
-"TÃ?Å?m klasÃ?¶rÃ?Å? silmek istiyor musunuz?\n"
+"Tüm klasörü silmek istiyor musunuz?\n"
@@ -533,1 +533,1 @@
-msgstr "Dosya veya klas�¶r yeniden adland�±r�±lam�±yor"
+msgstr "Dosya veya klasör yeniden adlandırılamıyor"
@@ -537,1 +537,1 @@
-msgstr "Dosya veya klas�¶r yeniden adland�±r�±lam�±yor!"
+msgstr "Dosya veya klasör yeniden adlandırılamıyor!"
@@ -542,1 +542,1 @@
-msgstr "Dosya veya klas�¶r ta���±nam�±yor!"
+msgstr "Dosya veya klasör taÅ?ınamıyor!"
@@ -552,1 +552,1 @@
-"%1 �§al�±��m�±yor!\n"
+"%1 çalıÅ?mıyor!\n"
@@ -553,1 +553,1 @@
-"EÃ?Â?er %1 dÃ?Å?zgÃ?Å?n kurulmuÃ?Â?sa, Apollon bunu baÃ?Â?latmayÃ?± deneyebilir.\n"
+"EÄ?er %1 düzgün kurulmuÅ?sa, Apollon bunu baÅ?latmayı deneyebilir.\n"
@@ -554,1 +554,1 @@
-"Apollon %1 �§al�±��t�±rmay�± denesin mi?\n"
+"Apollon %1 çalıÅ?tırmayı denesin mi?\n"
@@ -556,1 +556,1 @@
-"Not: dosya eklenmeyecek, program yÃ?Å?klendikten sonra tekrar deneyin."
+"Not: dosya eklenmeyecek, program yüklendikten sonra tekrar deneyin."
@@ -560,1 +560,1 @@
-msgstr "%1 �§al�±��m�±yor"
+msgstr "%1 çalıÅ?mıyor"
@@ -564,1 +564,1 @@
-msgstr "%2 KB/s h�±z ile %1 adet indirme"
+msgstr "%2 KB/s hız ile %1 adet indirme"
@@ -568,1 +568,1 @@
-msgstr "Haz�±r"
+msgstr "Hazır"
@@ -572,1 +572,1 @@
-msgstr "&Ã?Â?nizleme"
+msgstr "&Ã?nizleme"
@@ -589,1 +589,1 @@
-msgstr "&�°ndirmeyi iptal et"
+msgstr "&Ä°ndirmeyi iptal et"
@@ -593,1 +593,1 @@
-msgstr "&Kullan�±c�±ya g�¶z at"
+msgstr "&Kullanıcıya göz at"
@@ -597,1 +597,1 @@
-msgstr "Bu kaynak kullan�±c�±y�± �§�±kar"
+msgstr "Bu kaynak kullanıcıyı çıkar"
@@ -601,1 +601,1 @@
-msgstr "&�°ndirilenleri kald�±r"
+msgstr "&İndirilenleri kaldır"
@@ -605,1 +605,1 @@
-msgstr "�°ndirmeler"
+msgstr "Ä°ndirilenler"
@@ -609,1 +609,1 @@
-msgstr "�°ndirildi"
+msgstr "Ä°ndirildi"
@@ -613,1 +613,1 @@
-msgstr "Bant geniÃ?Â?liÃ?Â?i"
+msgstr "Bant geniÅ?liÄ?i"
@@ -617,1 +617,1 @@
-msgstr "�°��lem"
+msgstr "Ä°Å?lem"
@@ -625,1 +625,1 @@
-msgstr "Tamamlanan/�°ptal edilenleri &kald�±r"
+msgstr "Tamamlanan/İptal edilenleri &kaldır"
@@ -629,1 +629,1 @@
-msgstr "YÃ?Å?klemeler"
+msgstr "Yüklemeler"
@@ -633,1 +633,1 @@
-msgstr "&YÃ?Å?klemeyi durdur"
+msgstr "&Yüklemeyi durdur"
@@ -646,1 +646,1 @@
-msgstr "�°ndirme bitti:"
+msgstr "Ä°ndirme bitti:"
@@ -654,1 +654,1 @@
-msgstr "�°ptal edildi"
+msgstr "Ä°ptal edildi"
@@ -662,1 +662,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�±ya g�¶z at:"
+msgstr "Kullanıcıya göz at:"
@@ -666,1 +666,1 @@
-msgstr "Bu kaynak kullan�±c�±y�± �§�±kar:"
+msgstr "Bu kaynak kullanıcıyı çıkar:"
@@ -670,1 +670,1 @@
-msgstr "Bu �¶��eleri silmek istiyor musunuz?"
+msgstr "Bu öÄ?eleri silmek istiyor musunuz?"
@@ -674,1 +674,1 @@
-msgstr "Bu kaynaklar�± kald�±rmak istiyor musunuz?"
+msgstr "Bu kaynakları kaldırmak istiyor musunuz?"
@@ -686,1 +686,1 @@
-msgstr "<h2>Apollon'a HoÃ?Â? Geldiniz! </h2>"
+msgstr "<h2>Apollon'a HoÅ? Geldiniz! </h2>"
@@ -693,1 +693,1 @@
-msgstr "GÃ?¶rÃ?Å?nÃ?Å?Ã?Â?e gÃ?¶re bu Apollon'u ilk Ã?§alÃ?±Ã?Â?tÃ?±rÃ?±Ã?Â?Ã?±nÃ?±z. Apollon'u kullanabilmek iÃ?§in bir kaÃ?§ soruya cevap vermelisiniz. EÃ?Â?er emin deÃ?Â?ilseniz deÃ?Â?erleri olduÃ?Â?u gibi bÃ?±rakÃ?±n."
+msgstr "GörünüÅ?e göre bu Apollon'u ilk çalıÅ?tırıÅ?ınız. Apollon'u kullanabilmek için bir kaç soruya cevap vermelisiniz. EÄ?er emin deÄ?ilseniz deÄ?erleri olduÄ?u gibi bırakın."
@@ -697,1 +697,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�± ad�±"
+msgstr "Kullanıcı adı"
@@ -703,1 +703,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�± ad�±n�±z, a��daki ad�±n�±zla ayn�±. Di��er kullan�±c�±lar sizi bu isimle tan�±yabilir."
+msgstr "Kullanıcı adınız, aÄ?daki adınızla aynı. DiÄ?er kullanıcılar sizi bu isimle tanıyabilir."
@@ -707,1 +707,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�± ad�±n�±z nedir?"
+msgstr "Kullanıcı adınız nedir?"
@@ -718,1 +718,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�± ad�±n�±z, a��daki ad�±n�±zla ayn�±. Di��er kullan�±c�±lar sizi bu isimle tan�±yabilir.Ancak bunun sizin kullan�±c�± ad�±n�±z olmas�±, ba��ka birisinin de ayn�± isme sahip olamayca���± anlam�±na gelmez."
+msgstr "Kullanıcı adınız, aÄ?daki adınızla aynı. DiÄ?er kullanıcılar sizi bu isimle tanıyabilir.Ancak bunun sizin kullanıcı adınız olması, baÅ?ka birisinin de aynı isme sahip olamaycaÄ?ı anlamına gelmez."
@@ -722,1 +722,1 @@
-msgstr "Payla���±lan klas�¶r"
+msgstr "PaylaÅ?ılan klasör"
@@ -728,1 +728,1 @@
-msgstr "LÃ?Å?tfen indirilecek dosyalarÃ?±n koyulacaÃ?Â?Ã?± ve diÃ?Â?er insanlarla paylaÃ?Â?Ã?±lacak dosyalar iÃ?§in bir klasÃ?¶r seÃ?§in."
+msgstr "Lütfen indirilecek dosyaların koyulacaÄ?ı ve diÄ?er insanlarla paylaÅ?ılacak dosyalar için bir klasör seçin."
@@ -732,1 +732,1 @@
-msgstr "MasaÃ?Å?stÃ?Å?mde benim iÃ?§in bir klasÃ?¶r oluÃ?Â?tur"
+msgstr "Masa üstümde benim için bir klasör oluÅ?tur"
@@ -736,1 +736,1 @@
-msgstr "Bu klasÃ?¶rÃ?Å? paylaÃ?Â?Ã?±lan klasÃ?¶r olarak kullan"
+msgstr "Bu klasörü paylaÅ?ılan klasör olarak kullan"
@@ -744,1 +744,1 @@
-msgstr "E��er isterseniz daha sonra Apollon ayarlar�±ndan daha fazla klas�¶r se�§ebilirsiniz."
+msgstr "EÄ?er isterseniz daha sonra Apollon ayarlarından daha fazla klasör seçebilirsiniz."
@@ -748,1 +748,1 @@
-msgstr "HoÃ?Â? geldiniz"
+msgstr "HoÅ? geldiniz"
@@ -752,1 +752,1 @@
-msgstr "hata ayr�±��t�±rma �§�±kt�±s�± a�§�±ld�±"
+msgstr "hata ayrıÅ?tırma çıktısı açıldı"
@@ -756,1 +756,1 @@
-msgstr "Sunucuya ba��lan�±ld�± host:port."
+msgstr "Sunucuya baÄ?lanıldı host:port."
@@ -760,1 +760,1 @@
-msgstr "Osman YÃ?Å?ksel"
+msgstr "Osman Yüksel"
@@ -768,1 +768,1 @@
-msgstr "Ã?Â?zellikler"
+msgstr "Ã?zellikler"
@@ -772,1 +772,1 @@
-msgstr "Kullan�±c�± bilgisi"
+msgstr "Kullanıcı bilgisi"
@@ -776,1 +776,1 @@
-msgstr "&Kullan�±c�± ad�±:"
+msgstr "&Kullanıcı adı:"
@@ -783,1 +783,1 @@
-msgstr "Bir kullanÃ?±cÃ?± adÃ?± belirleyin. Bu isim aÃ?Â?da size Ã?¶zel olmayabilir. AynÃ?± isim birden fazla kiÃ?Â?i tarafÃ?±ndan kullanÃ?±labilir. BazÃ?± aÃ?Â?lar bir isim olmadan da eriÃ?Â?iminize izin verirken bazÃ?±larÃ?±nda bir isminiz olmalÃ?±. Bu yÃ?Å?zden bir isim girmeniz Ã?¶nerilir."
+msgstr "Bir kullanıcı adı belirleyin. Bu isim aÄ?da size özel olmayabilir. Aynı isim birden fazla kiÅ?i tarafından kullanılabilir. Bazı aÄ?lar bir isim olmadan da eriÅ?iminize izin verirken bazılarında bir isminiz olmalı. Bu yüzden bir isim girmeniz önerilir."
@@ -791,1 +791,1 @@
-msgstr "&KlasÃ?¶rÃ?Å? indir:"
+msgstr "&Klasörü indir:"
@@ -798,1 +798,1 @@
-msgstr "Burda indirilecek dosyalarÃ?±n koyulacaÃ?Â?Ã?± klasÃ?¶rÃ?Å? belirleyeceksiniz. EÃ?Â?er bu dosyalarÃ?±n aynÃ?± zamanda paylaÃ?Â?Ã?±lmasÃ?±nÃ?± istiyorsanÃ?±z bu seÃ?§eneÃ?Â?i de aktifleÃ?Â?tirin:"
+msgstr "Burada indirilecek dosyaların koyulacaÄ?ı klasörü belirleyeceksiniz. EÄ?er bu dosyaların aynı zamanda paylaÅ?ılmasını istiyorsanız bu seçeneÄ?i de aktifleÅ?tirin:"
@@ -802,1 +802,1 @@
-msgstr "�°ndirilen dosylar�± payla��"
+msgstr "Ä°ndirilen dosyaları paylaÅ?"
@@ -806,1 +806,1 @@
-msgstr "Ba��lang�±�§"
+msgstr "BaÅ?langıç"
@@ -810,1 +810,1 @@
-msgstr "Ba��lang�±�§ &sayfas�±"
+msgstr "BaÅ?langıç &sayfası"
@@ -814,1 +814,1 @@
-msgstr "�°ndirme"
+msgstr "Ä°ndirme"
@@ -818,1 +818,1 @@
-msgstr "Payla���±lan dosyalar"
+msgstr "PaylaÅ?ılan dosyalar"
@@ -822,1 +822,1 @@
-msgstr "Apollon i�§in ba��lang�±�§ sayfas�± se�§in"
+msgstr "Apollon için baÅ?langıç sayfası seçin"
@@ -826,1 +826,1 @@
-msgstr "Bu se�§enekle Apollon a�§�±l�±���±nda ba��lat�±lmas�±n�± istedi��iniz sayfay�± se�§ebilirsiniz"
+msgstr "Bu seçenekle Apollon açılıÅ?ında baÅ?latılmasını istediÄ?iniz sayfayı seçebilirsiniz"
@@ -841,1 +841,1 @@
-msgstr "Ekle ve Sil dÃ?Å?Ã?Â?meleri ile paylaÃ?Â?Ã?±lmÃ?±Ã?Â? klasÃ?¶rler listesini dÃ?Å?zenleyebilirisniz. Bu klasÃ?¶rler de diÃ?Â?erleri gibi aÃ?Â?da paylaÃ?Â?Ã?±lacaktÃ?±r."
+msgstr "Ekle ve Sil düÄ?meleri ile paylaÅ?tırılmıÅ? klasörler listesini düzenleyebilirsiniz. Bu klasörler de diÄ?erleri gibi aÄ?da paylaÅ?ılacaktır."
@@ -845,1 +845,1 @@
-msgstr "&Payla���±lan klas�¶rler"
+msgstr "&PaylaÅ?ılan klasörler"
@@ -849,1 +849,1 @@
-msgstr "&YÃ?Å?klemeleri aktifleÃ?Â?tir"
+msgstr "&Yüklemeleri aktifleÅ?tir"
@@ -857,1 +857,1 @@
-msgstr "Maximum &yÃ?Å?kleme sayÃ?±sÃ?±"
+msgstr "Maksimum &yükleme sayısı"
@@ -867,1 +867,1 @@
-msgstr "Bu sayÃ?±, karÃ?Â?Ã?±ya yÃ?Å?klenebilecek (upload) maksimum dosya sayÃ?±sÃ?±nÃ?± belirtir"
+msgstr "Bu sayı, karÅ?ıya yüklenebilecek (upload) maksimum dosya sayısını belirtir"
@@ -871,1 +871,1 @@
-msgstr "&Her kullanÃ?±cÃ?± iÃ?§in yÃ?Å?kleme sayÃ?±sÃ?±:"
+msgstr "&Her kullanıcı için yükleme sayısı:"
@@ -877,1 +877,1 @@
-msgstr "Burda, ayrÃ?± ayrÃ?± kullanÃ?±cÃ?±lar iÃ?§in yÃ?Å?kleme sayÃ?±sÃ?±nÃ?± belirleyebilirsiniz"
+msgstr "Burada, ayrı ayrı kullanıcılar için yükleme sayısını belirleyebilirsiniz"
@@ -881,1 +881,1 @@
-msgstr "Bant geni��li��i s�±n�±rlamas�±"
+msgstr "Bant geniÅ?liÄ?i sınırlaması"
@@ -885,1 +885,1 @@
-msgstr "&Bant geni��li��i s�±n�±rlamalar�±n�± ektinle��tir"
+msgstr "&Bant geniÅ?liÄ?i sınırlamalarını ektinleÅ?tir"
@@ -889,1 +889,1 @@
-msgstr "&�°ndirmeler i�§in maksimum bant geni��li��i:"
+msgstr "&Ä°ndirmeler için maksimum bant geniÅ?liÄ?i:"
@@ -903,1 +903,1 @@
-msgstr "Burda dosya indirilirken kullan�±lacak maksimum bant geni��li��ini belirleyebiliriniz"
+msgstr "Burada dosya indirilirken kullanılacak maksimum bant geniÅ?liÄ?ini belirleyebilirsiniz"
@@ -907,1 +907,1 @@
-msgstr "YÃ?Å?k&lemeler iÃ?§in maksimum bant geniÃ?Â?liÃ?Â?i:"
+msgstr "Yük&lemeler için maksimum bant geniÅ?liÄ?i:"
@@ -913,1 +913,1 @@
-msgstr "Burda yÃ?Å?kleme iÃ?Â?lemi sÃ?±rasÃ?±nda kullanÃ?±lacak maksimum bant geniÃ?Â?liÃ?Â?ini belirleyebiliriniz"
+msgstr "Burada yükleme iÅ?lemi sırasında kullanılacak maksimum bant geniÅ?liÄ?ini belirleyebilirsiniz"
@@ -917,1 +917,1 @@
-msgstr "�°��lem �§ubu��u"
+msgstr "Ä°Å?lem çubuÄ?u"
@@ -924,1 +924,1 @@
-msgstr "KDE iÃ?Â?lem Ã?§ubuÃ?Â?u daha gÃ?Å?zeldir, ancak birden fazla indirme iÃ?Â?lemi sÃ?±rasÃ?±nda sistemi yavaÃ?Â?latabilir. EÃ?Â?er Apollon kullanÃ?±rken sisteminizin yavaÃ?Â?ladÃ?±Ã?Â?Ã?±nÃ?± farkederseniz Apollon sitilini seÃ?§in"
+msgstr "KDE iÅ?lem çubuÄ?u daha güzeldir, ancak birden fazla indirme iÅ?lemi sırasında sistemi yavaÅ?latabilir. EÄ?er Apollon kullanırken sisteminizin yavaÅ?ladıÄ?ını farkederseniz Apollon stilini seçin"
@@ -928,1 +928,1 @@
-msgstr "Ã?Â?nizleme:"
+msgstr "Ã?nizleme:"
@@ -932,1 +932,1 @@
-msgstr "Ã?°ndirme bÃ?¶lÃ?Å?mÃ?Å?nde gÃ?¶sterilecek iÃ?Â?lem Ã?§ubuÃ?Â?u sitili:"
+msgstr "Ä°ndirme bölümünde gösterilecek iÅ?lem çubuÄ?u stili:"
@@ -952,1 +952,1 @@
-msgstr "�°ndirme &bitince bildirim g�¶ster:"
+msgstr "İndirme &bitince geri bildirim göster:"
@@ -956,1 +956,1 @@
-msgstr "hi�§biri"
+msgstr "hiçbiri"
@@ -962,1 +962,1 @@
-msgstr "E��er indirme i��lemi bitince bir bildirme istiyorsan�±z bu se�§ene��i kullan�±n."
+msgstr "EÄ?er indirme iÅ?lemi bitince bir geri bildirim istiyorsanız bu seçeneÄ?i kullanın."
@@ -966,1 +966,1 @@
-msgstr "Panele al�±n�±yor"
+msgstr "Panele alınıyor"
@@ -970,1 +970,1 @@
-msgstr "&Sistem �§ekmecesinde bildirimi aktifle��tir"
+msgstr "&Sistem çekmecesinde bildirimi aktifleÅ?tir"
@@ -978,1 +978,1 @@
-msgstr "Apollon'u sistem �§ekmecesinde ba��lat"
+msgstr "Apollon'u sistem çekmecesinde baÅ?lat"
@@ -988,1 +988,1 @@
-msgstr "Sistem �§ekmecesi programlar�±n �¶zel simgelerinin bulundu��u kutudur. Genelde ekran�±n sa�� alt k�¶��esinde bulunur."
+msgstr "Sistem çekmecesi programların özel simgelerinin bulunduÄ?u kutudur. Genelde ekranın saÄ? alt köÅ?esinde bulunur."
@@ -994,1 +994,1 @@
-msgstr "EÃ?Â?er bu seÃ?§eneÃ?Â?i seÃ?§erseniz, baÃ?Â?langÃ?±Ã?§ sÃ?±rasÃ?±nda Apollon gÃ?¶rÃ?Å?nmeyecektir. Sadece sistem Ã?§ekmecesinde simge gÃ?¶zÃ?Å?kecektir."
+msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, baÅ?langıç sırasında Apollon görünmeyecektir. Sadece sistem çekmecesinde simge gözükecektir."
@@ -998,1 +998,1 @@
-msgstr "&Ana pencere kapat�±l�±nca Apollon'u sistem �§ekmecesinden kald�±r"
+msgstr "&Ana pencere kapatılınca Apollon'u sistem çekmecesinden kaldır"
@@ -1009,1 +1009,1 @@
-msgstr "E��er bu se�§ene��i se�§erseniz, ana pencereyi kapat�±rsan�±z sistem �§ekmecesindeki simge de kapat�±lacakt�±r. Aksi takdirde ana pencereyi kapatsan�±z dahi program sistem �§ekmecesinde �§al�±��maya devam edecektir."
+msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, ana pencereyi kapatırsanız sistem çekmecesindeki simge de kapatılacaktır. Aksi takdirde ana pencereyi kapatsanız dahi program sistem çekmecesinde çalıÅ?maya devam edecektir."
@@ -1024,1 +1024,1 @@
-msgstr "EÃ?Â?er bu seÃ?§eneÃ?Â?i seÃ?§erseniz giFT artalan sÃ?Å?reci \"giftd\" Apollon kapatÃ?±ldÃ?±Ã?Â?Ã?±nda Ã?§alÃ?±Ã?Â?maya devam edecek. Bu artalan sÃ?Å?reci Apollon kapalÃ?±yken bile indirme iÃ?Â?lemlerinin devam etmesini saÃ?Â?lar."
+msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz giFT artalan süreci \"giftd\" Apollon kapatıldıÄ?ında çalıÅ?maya devam edecek. Bu artalan süreci Apollon kapalıyken bile indirme iÅ?lemlerinin devam etmesini saÄ?lar."
@@ -1028,1 +1028,1 @@
-msgstr "&Davran�±��"
+msgstr "&DavranıÅ?"
@@ -1042,1 +1042,1 @@
-msgstr "1215 ile 2215 aras�±nda bir de��er. E��er bir ate�� duvar�± arkas�±ndaysan�±z bu eri��im noktas�±n�±n kullan�±labilir oldu��una emin olun. Emin de��ilseniz oldu��u gibi b�±rak�±n."
+msgstr "1215 ile 2215 arasında bir deÄ?er. EÄ?er bir ateÅ? duvarı arkasındaysanız bu eriÅ?im noktasının kullanılabilir olduÄ?una emin olun. Emin deÄ?ilseniz olduÄ?u gibi bırakın."
@@ -1052,1 +1052,1 @@
-msgstr "HTTP isteklerini dinlemek i�§in 2216 ile 3216 aras�±nda bir de��er. E��er emind e��ilseniz oldu��u gibi b�±rak�±n."
+msgstr "HTTP isteklerini dinlemek için 2216 ile 3216 arasında bir deÄ?er. EÄ?er emin deÄ?ilseniz olduÄ?u gibi bırakın."
@@ -1056,1 +1056,1 @@
-msgstr "Arama dÃ?Å?Ã?Â?Ã?Å?mÃ?Å? ayarlarÃ?±"
+msgstr "Arama düÄ?ümü ayarları"
@@ -1060,1 +1060,1 @@
-msgstr "Arama dÃ?Å?Ã?Â?Ã?Å?mÃ?Å? (node) modunu aktifleÃ?Â?tir"
+msgstr "Arama düÄ?ümü (node) modunu aktifleÅ?tir"
@@ -1071,1 +1071,1 @@
-"Bir arama dÃ?Å?Ã?Â?Ã?Å?mÃ?Å? olmak en az bir DSL \n"
+"Bir arama düÄ?ümü olmak en az bir DSL \n"
@@ -1072,1 +1072,1 @@
-"ba��lant�±s�± gerektiri. Yakla���±k 10kb/s bir trafik gereklidir.\n"
+"baÄ?lantısı gerektirir. YaklaÅ?ık 10kb/s bir trafik gereklidir.\n"
@@ -1074,1 +1074,1 @@
-"<b><i>UyarÃ?±: Arama dÃ?Å?Ã?Â?Ã?Å?mÃ?Å? olmak, Ã?Å?lkenizde\n"
+"<b><i>Uyarı: Arama düÄ?ümü olmak, ülkenizde\n"
@@ -1075,1 +1075,1 @@
-"telif hakkÃ?± yasalarÃ?±nÃ?± ihlal edebilir. LÃ?Å?tfen sadece izniniz\n"
+"telif hakkı yasalarını ihlal edebilir. Lütfen sadece izniniz\n"
@@ -1076,1 +1076,1 @@
-"olan dosyalar�± payla���±n.</i></b>"
+"olan dosyaları paylaÅ?ın.</i></b>"
@@ -1080,1 +1080,1 @@
-msgstr "Arama dÃ?Å?Ã?Â?Ã?Å?mÃ?Å?"
+msgstr "Arama düÄ?ümü"
@@ -1088,1 +1088,1 @@
-msgstr "��u aral�±kta oto&matik olarak daha fazla sonu�§ i�§in ara :"
+msgstr "Å?u aralıkta oto&matik olarak daha fazla sonuç için ara :"
@@ -1099,1 +1099,1 @@
-msgstr "Burda Apollon'un hangi aral�±kla daha fazla sonu�§ i�§in arama yapmas�±n�± istedi��inizi belirteceksiniz. Ne kadar fazla kaynak olursa indirme o kadar h�±zl�± olur."
+msgstr "Burada Apollon'un hangi aralıkla daha fazla sonuç için arama yapmasını istediÄ?inizi belirteceksiniz. Ne kadar fazla kaynak olursa indirme o kadar hızlı olur."
@@ -1115,1 +1115,1 @@
-msgstr "Payla���±l�±yor"
+msgstr "PaylaÅ?ılıyor"
@@ -1119,1 +1119,1 @@
-msgstr "Gizli dosya ve klas�¶rleri payla��&ma"
+msgstr "Gizli dosya ve klasörleri paylaÅ?&ma"
@@ -1125,1 +1125,1 @@
-msgstr "Bu se�§enekle gizli dosya ve klas�¶rler a��da payla���±ma kapat�±l�±r"
+msgstr "Bu seçenekle gizli dosya ve klasörler aÄ?da paylaÅ?ıma kapatılır"
@@ -1129,1 +1129,1 @@
-msgstr "&Sembolik ba��lar�± izle"
+msgstr "&Sembolik baÄ?ları izle"
@@ -1136,1 +1136,1 @@
-msgstr "E��er payla���±m�±n sadece klas�¶r i�§inde kalmas�±n�± ve sembolik linklerin izlenmemesini istiyorsan�±z bunu se�§meyin."
+msgstr "EÄ?er paylaÅ?ımın sadece klasör içinde kalmasını ve sembolik linklerin izlenmemesini istiyorsanız bunu seçmeyin."
@@ -1140,1 +1140,1 @@
-msgstr "EÃ?Â?leniyor"
+msgstr "EÅ?leniyor"
@@ -1144,1 +1144,1 @@
-msgstr "Payla���±mlar otomatik olarak e��lenecektir:"
+msgstr "PaylaÅ?ımlar otomatik olarak eÅ?lenecektir:"
@@ -1148,1 +1148,1 @@
-msgstr "Hi�§bir zaman"
+msgstr "Hiçbir zaman"
@@ -1156,1 +1156,1 @@
-msgstr "Her gÃ?Å?n"
+msgstr "Her gün"
@@ -1164,1 +1164,1 @@
-msgstr "&GeliÃ?Â?miÃ?Â?"
+msgstr "&GeliÅ?miÅ?"
@@ -1168,1 +1168,1 @@
-msgstr "Sig2Dat ba���± ekle"
+msgstr "Sig2Dat baÄ?ı ekle"
@@ -1172,1 +1172,1 @@
-msgstr "&Sig2Dat ba���±:"
+msgstr "&Sig2Dat baÄ?ı:"
@@ -1182,1 +1181,1 @@
-msgstr "Sig2Dat, FastTrack a���±nda kesin kopyalar�± payla��mak i�§in belirleyici olan bir imzad�±r (hash). Ba��ka bir deyimle indirlen dosyalarn do��rulu��unu kontrol etmek i�§in kullan�±l�±r. Buraya bir Sig2Dat ba���± girerek dosyay�± direkt olarak indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi i�§in google'da Sig2Dat aramas�± yapabilirsiniz."
+msgstr "Sig2Dat, FastTrack aÄ?ında kesin kopyaları paylaÅ?mak için belirleyici olan bir imzadır (hash). BaÅ?ka bir deyimle indirilen dosyalarn doÄ?ruluÄ?unu kontrol etmek için kullanılır. Buraya bir Sig2Dat baÄ?ı girerek dosyayı direkt olarak indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için google'da Sig2Dat araması yapabilirsiniz."
@@ -1189,1 +1189,1 @@
-msgstr "LÃ?Å?tfen geÃ?§erli bir Sig2Dat baÃ?Â?Ã?± girin"
+msgstr "Lütfen geçerli bir Sig2Dat baÄ?ı girin"


Reply to: