[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#487372: [l10n] swedish strings for htdigpackage: htdig
severity: wishlist
tags: patch l10n

--
martin
# translation of htdig_1:3.2.0b6-6_sv.po to swedish
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Martin Bagge <martin.bagge@bthstudent.se>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: htdig_1:3.2.0b6-6_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: htdig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-20 14:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-21 11:50+0200\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <martin.bagge@bthstudent.se>\n"
"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Generate ht://Dig endings database now?"
msgstr "Skapa ht://Dig-databasen nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The ht://Dig search engine requires an endings database which has to be "
"generated before the first start. Generating the database will take a short "
"while. It can be done either now or later by calling the '/usr/sbin/"
"htdigconfig' script."
msgstr "ht://Dig kräver att en databas med vanliga ordformer skapas före första körningen. Det tar en kort stund att skapa databasen, du kan göra det nu eller vid ett senare tillfälle genom att köra '/usr/sbin/htdigconfig'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Schedule a daily execution of the 'rundig' script?"
msgstr "Vill du schemalägga att dagligen köra 'rundig'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"On-line content must be indexed by the 'rundig' script before ht://Dig can "
"be used to search data. That script indexes the web content defined in /etc/"
"htdig/htdig.conf."
msgstr "Materialet måste indexeras av 'rundig' före ht://Dig kan användas för att söka i materialet. Skriptet indexerar webben enligt vad som definieras i /etc/htdig/htdig.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, a daily run of the script will be scheduled. You "
"may choose to not use this option if ht://Dig is used another way (for "
"instance by KDE, to perform local indexing). If in doubt, do not choose this "
"option."
msgstr "Om du väljer detta alternativ så kommer skriptet att köras en gång om dagen. Du kan välja att inte använda detta alternativ om ht://Dig används på ett annat sätt (t.ex. av KDE för tt göra lokal indexering). Om du är osäker så ska du inte välja detta alternativ."


Reply to: