[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automatisch antwoord bij afwezigheid: Britney is lesbianTitle: Automatisch antwoord bij afwezigheid: Britney is lesbian

Beste E-mailer,

Helaas kan ik uw mail niet direct beantwoorden want ik ben op vakantie
Ik ben er weer op 13 mei 2008.
Voor dringende zaken kunt u bellen met het secretariaat 053-4815414

Met vriendelijke groeten,

Marina Eenschoten

------------------------------------------------------------------------------
Het door u ontvangen bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender
hierover te informeren en het bericht te verwijderen.
Bij twijfel over de juridische status van dit bericht wordt u verwezen
naar de vastgestelde mandaat- en delegatiebesluiten.

Het is mogelijk dat virussen buiten medeweten van de verzender via de e-mail
worden verspreid. Deze e-mail is gecontroleerd op aanwezigheid van virussen.
------------------------------------------------------------------------------

Reply to: