[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#464038: [l10n] Updated Czech translation of htdig debconf messagesPackage: htdig
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
htdig debconf messages. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: htdig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: htdig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-20 14:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-04 21:40+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid "Generate endings database now?"
msgid "Generate ht://Dig endings database now?"
msgstr "Vygenerovat nyní databázi koncovek ht://Dig?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid ""
#| "The ht://Dig search engine requires an endings database which has to be "
#| "generated before the first start. Generating the database will take a "
#| "short while. It can be done either now or later by calling the '/usr/sbin/"
#| "htdigconfig' script. Should the database be generated now rather than "
#| "later on?"
msgid ""
"The ht://Dig search engine requires an endings database which has to be "
"generated before the first start. Generating the database will take a short "
"while. It can be done either now or later by calling the '/usr/sbin/"
"htdigconfig' script."
msgstr ""
"Vyhledávací mechanizmy ht://Dig vyžadují databázi koncovek, která se musí "
"vygenerovat před prvním spuštěním. Generování databáze chvíli potrvá. Může "
"se to udělat teď, nebo později voláním skriptu /usr/sbin/htdigconfig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Schedule a daily execution of the 'rundig' script?"
msgstr "Naplánovat denní spouštění skriptu „rundig“?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"On-line content must be indexed by the 'rundig' script before ht://Dig can "
"be used to search data. That script indexes the web content defined in /etc/"
"htdig/htdig.conf."
msgstr ""
"Než budete moci hledat data pomocí ht://Dig, musí se nejprve on-line obsah "
"indexovat skriptem „rundig“. Tento skript indexuje webový obsah definovaný "
"v /etc/htdig/htdig.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, a daily run of the script will be scheduled. You "
"may choose to not use this option if ht://Dig is used another way (for "
"instance by KDE, to perform local indexing). If in doubt, do not choose this "
"option."
msgstr ""
"Povolíte-li tuto možnost, bude se skript spouštět každý den. Jestliže budete "
"ht://Dig používat jiným způsobem (například v KDE pro indexování "
"lokálního obsahu), volbu povolovat nemusíte. Jste-li na pochybách, volbu "
"zamítněte."

#~ msgid "Execute the rundig script daily?"
#~ msgstr "Spouštět denně skript rundig?"

#~ msgid ""
#~ "rundig is a program that obtains on-line content and creates a searchable "
#~ "database for the ht://Dig search engine. It downloads and indexes HTML "
#~ "from the web, as defined in /etc/htdig/htdig.conf. Say Yes if you wish to "
#~ "run this program daily. Say No if you don't plan to use htdig in this way "
#~ "(perhaps htdig is being used by a third party, for instance KDE, to "
#~ "perform local indexing). If in doubt, say No. It is the safest choice "
#~ "unless you know what you're doing."
#~ msgstr ""
#~ "rundig je program, který získá on-line obsah a vytvoří prohledávatelnou "
#~ "databázi pro vyhledávací stroj ht://Dig. Stáhne a zaindexuje HTML z webu, "
#~ "jak je definováno v /etc/htdig/htdig.conf. Odpovězte Ano, pokud chcete "
#~ "tento program denně spouštět. Ne, pokud neplánujete používat htdig tímto "
#~ "způsobem (pravděpodobně je htdig používán třetí stranou, například KDE, "
#~ "pro lokální indexování). Pokud nevíte, odpovězte Ne. To je nejbezpečnější "
#~ "volba, pokud nevíte, co děláte."

Reply to: