[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#457222: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: myphpmoney
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: packages@qa.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-14 08:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-20 21:22+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: Finland\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want to configure MyPhpMoney now?"
msgstr "Haluatko tehdä MyPhpMoneyn asetukset nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "MyPhpMoney needs to be configured before its use: the MySQL database should be created and the Apache web server should be configured."
msgstr "MyPhpMoneyn asetukset tulee tehdä ennen kuin sitä voidaan käyttää. Sille on luotava MySQL-tietokanta ja asetettava Apache-verkkopalvelin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "To achieve this, you will need to provide the login name and the password of the MySQL database server administrator."
msgstr "Tätä varten sinun on annettava MySQL-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure myphpmoney'."
msgstr "Jos haluat tehdä asetukset myöhemmin, voit tehdä sen ajamalla komennon ”dpkg-reconfigure myphpmoney”."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Database server host name:"
msgstr "Tietokantapalvelimen verkkonimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The database for MyPhpMoney may be hosted on a remote server."
msgstr "MyPhpMoneyn tietokanta voi sijaita etäpalvelimella."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the fully qualified domain name for that system."
msgstr "Anna tuon järjestelmän täydellinen verkkonimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If the database is hosted locally, please enter 'localhost'."
msgstr "Jos tietokanta sijaitsee samalla palvelimella, syötä ”localhost”."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "MyPhpMoney database name:"
msgstr "MyPhpMoney-tietokannan nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please enter the name of the database where MyPhpMoney data will be stored."
msgstr "Anna nimi tietokannalle, johon MyPhpMoneyn tiedot tallennetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "MySQL database login name:"
msgstr "MySQL-tietokannan käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please enter the name of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney database."
msgstr "Anna MySQL-käyttäjätunnus, jota käytetään MyPhpMoney-tietokannan kanssa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "It will be created if it doesn't already exist."
msgstr "Se luodaan, jos sitä ei vielä ole olemassa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please note that the database server software must be configured to allow password authentication."
msgstr "Huomaa, että tietokantapalvelimen ohjelmiston tulee olla asetettu sallimaan salasanapohjainen tunnistautuminen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "MySQL database password:"
msgstr "MySQL-tietokannan salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Please enter the password of the MySQL account to be used for the MyPhpMoney database. Leave this blank to use no password."
msgstr "Anna salasana MySQL-tunnukselle, jota käytetään MyPhpMoney-tietokannan kanssa. Jätä kenttä tyhjäksi, jos et halua asettaa salasanaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "MySQL database server administrator:"
msgstr "MySQL-tietokantapalvelimen pääkäyttäjä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please enter the database server administrator's login name. MySQL database server software generally uses 'root'."
msgstr "Annan tietokantapalvelimen pääkäyttäjän käyttäjätunnus. MySQL-tietokantapalvelimen ohjelmisto käyttää yleensä tunnusta ”root”."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "MySQL database server administrator password:"
msgstr "MySQL-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the database server administrator's password."
msgstr "Anna tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasana."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "MyPhpMoney database creation failure"
msgstr "MyPhpMoney-tietokannan luontivirhe"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "The MyPhpMoney installation program failed to properly set up a database. Please make sure all of the parameters you supplied are correct and that the database server software is running."
msgstr "MyPhpMoney-asennusohjelma epäonnistui tietokanta-asetusten tekemisessä. Varmista, että kaikki parametrit on syötetty oikein ja että tietokantapalvelimen ohjelmisto on käynnissä."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please re-install MyPhpMoney to create the database."
msgstr "Asenna MyPhpMoney uudelleen luodaksesi tietokannan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Remove database after purging the myphpmoney package?"
msgstr "Poistetaanko tietokanta poistettaessa paketti myphpmoney asetustiedostoineen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Please choose whether MyPhpMoney's database should be removed when the myphpmoney package is purged."
msgstr "Valitse tulisiko MyPhpMoneyn tietokanta poistaa, kun paketti myphpmoney poistetaan asetustiedostoineen."


Reply to: