[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#428439: marked as done ([l10n] Updated Czech translation of myphpmoney debconf messages)Your message dated Sat, 28 Jul 2007 18:02:04 +0000
with message-id <E1IEqc8-000320-Bn@ries.debian.org>
and subject line Bug#428439: fixed in myphpmoney 1.3RC3+dfsg-5
has caused the attached Bug report to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what I am
talking about this indicates a serious mail system misconfiguration
somewhere. Please contact me immediately.)

Debian bug tracking system administrator
(administrator, Debian Bugs database)

--- Begin Message ---
Package: myphpmoney
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
myphpmoney debconf messages. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: myphpmoney\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: h_p_f_n@yahoo.com.br\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-08 13:06-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-11 19:51+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you want to configure MyPhpMoney now?"
msgstr "Chcete nyní nastavit MyPhpMoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"MyPhpMoney needs to be configured before its use, i.e. the MySQL database "
"should be created and the Apache Web Server should be configured."
msgstr ""
"MyPhpMoney se musí před použitím nastavit, tj. musíte vytvořit MySQL "
"databázi a příslušně nastavit webový server Apache."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"For that you will need the username and the password of your MySQL database "
"administrator."
msgstr ""
"Pro to budete potřebovat uživatelské jméno a heslo vašeho správce MySQL "
"databáze."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you want to configure it later, you should run 'dpkg-reconfigure "
"myphpmoney'."
msgstr ""
"Chcete-li nastavení provést později, můžete tak učinit příkazem 'dpkg-"
"reconfigure myphpmoney'."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Tell which Web Server you want to use for MyPhpMoney:"
msgstr "Webový server, který chcete používat s MyPhpMoney:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "MyPhpMoney currently only supports Apache type Web Servers."
msgstr "MyPhpMoney momentálně podporuje pouze webové servery typu Apache."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The hostname where your database is running:"
msgstr "Jméno počítače, na kterém běží vaše databáze:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If your database is on another machine besides the one that MyPhpMoney is "
"running on then you need to change this value to the fully qualified domain "
"name for that system. If you wish to access it locally, simply use "
"\"localhost\" here."
msgstr ""
"Jestliže se vaše databáze nachází na jiném počítači, než na kterém běží "
"MyPhpMoney, pak budete muset změnit tuto hodnotu na plně kvalifikované "
"doménové jméno daného systému. Pokud si přejete k databázi přistupovat "
"lokálně, jednoduše zde použijte \"localhost\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The name do you want for your MyPhpMoney database:"
msgstr "Jméno pro vaši databázi MyPhpMoney:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "This is where all the MyPhpMoney data will be stored."
msgstr "Toto je místo, kde se uchovávají všechna data MyPhpMoney."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "MySQL database username:"
msgstr "Uživatelské jméno v databázi MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"What username will access the MySQL database for MyPhpMoney? This user will "
"be created if it doesn't already exist. Note that your database manager "
"must be configured to allow password authentication or MyPhpMoney will not "
"work."
msgstr ""
"Pod jakým uživatelským jménem bude MyPhpMoney přistupovat do databáze MySQL? "
"Pokud ještě neexistuje, bude zadaný uživatel vytvořen. Nutno poznamenat, že "
"váš databázový server musí být nastaven pro autentizaci hesly, jinak nebude "
"MyPhpMoney pracovat."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The password you wish to use for the database user:"
msgstr "Heslo, které chcete použít pro databázového uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Enter a password for the database user (leave blank for no password). This "
"is the password that will be used along with the database user name you have "
"already supplied to connect to the database."
msgstr ""
"Zadejte heslo pro databázového uživatele (pro žádné heslo ponechte prázdné). "
"Toto heslo se použije spolu se jménem databázového uživatele (již jste jej "
"zadali) pro připojení do databáze."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The username of your MySQL database administrator:"
msgstr "Uživatelské jméno vašeho správce databáze MySQL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"This is the database admin username used to create MyPhpMoney database and "
"user. For MySQL databases, this is usually \"root\"."
msgstr ""
"Toto je uživatelské jméno správce databáze, které se použije pro vytvoření "
"databáze a uživatele. Pro databázi MySQL to je obvykle \"root\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "The admin database password:"
msgstr "Heslo správce databáze:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Enter the password for your database admin user to access the database."
msgstr ""
"Zadejte heslo správce databáze, které se použije pro přístup k databázi."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Error: failed to set up MyPhpMoney database properly !"
msgstr "Chyba: neúspěch při nastavování databáze MyPhpMoney!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"MyPhpMoney installation program failed to set up a database properly for its "
"needs. Please make sure all of parameters you supplied are correct and that "
"your database manager is running. Install MyPhpMoney again to make it "
"working."
msgstr ""
"Instalačnímu programu MyPhpMoney se nepodařilo korektně nastavit databázi. "
"Zkontrolujte prosím všechny zadané parametry zda jsou správné a zda běží váš "
"databázový server. Poté MyPhpMoney nainstalujte znovu, jinak nebude fungovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "MyPhpMoney is now installed"
msgstr "MyPhpMoney je nyní nainstalován"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"MyPhpMoney setup was successfully completed. You can now test MyPhpMoney by "
"using your favourite browser to visit ${site}. Please read /usr/share/doc/"
"myphpmoney/README.Debian for more details."
msgstr ""
"Nastavení MyPhpMoney bylo úspěšně dokončeno. Nyní si můžete MyPhpMoney "
"vyzkoušet pomocí svého oblíbeného prohlížeče návštěvou ${site}. Více "
"naleznete v /usr/share/doc/myphpmoney/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Remove database after \"purging\" the myphpmoney package?"
msgstr "Odstranit databázi při \"vyčištění\" balíku myphpmoney?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Should the database be removed when you purge the myphpmoney package with "
"the \"dpkg --purge myphpmoney\" command (i.e. remove everything including "
"the configuration) later on? (default is not)"
msgstr ""
"Má se při odstranění balíku myphpmoney příkazem \"dpkg --purge myphpmoney\" "
"(tj. odstranění všeho včetně konfigurace) odstranit i databáze? (Výchozí "
"je ne.)"

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: myphpmoney
Source-Version: 1.3RC3+dfsg-5

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
myphpmoney, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.diff.gz
 to pool/main/m/myphpmoney/myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.diff.gz
myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.dsc
 to pool/main/m/myphpmoney/myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.dsc
myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5_all.deb
 to pool/main/m/myphpmoney/myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5_all.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 428439@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Christian Perrier <bubulle@debian.org> (supplier of updated myphpmoney package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.7
Date: Sat, 28 Jul 2007 08:36:51 +0200
Source: myphpmoney
Binary: myphpmoney
Architecture: source all
Version: 1.3RC3+dfsg-5
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian QA Group <packages@qa.debian.org>
Changed-By: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
Description: 
 myphpmoney - finance manager
Closes: 312998 312999 414942 428138 428296 428439 428878 428916 428917 428980 431695 432313 432699 433016 433017 433094 433473 433512 433994 434265 434330
Changes: 
 myphpmoney (1.3RC3+dfsg-5) unstable; urgency=low
 .
  * QA upload
  * Debconf templates and debian/control reviewed by the debian-l10n-
   english team as part of the Smith review project.
   Closes: #431695, #433017, #428917, #312999
  * Debconf translation updates:
   - Spanish. Closes: #414942
   - Swedish. Closes: #428296
   - Basque. Closes: #432313
   - Vietnamese. Closes: #432699, #312998
   - German. Closes: #433016,#428916
   - Russian. Closes: #433094
   - French. Closes: #433473,#428878,#428980
   - Portuguese. Closes: #433512,#428138
   - Czech. Closes: #433994,#428439
   - Brazilian Portuguese. Closes: #434265
   - Galician. Closes: #434330
Files: 
 0f8e56006ebd34eefeaa3500a941711a 600 utils optional myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.dsc
 0568b97262793de5771c3ac7869d649e 30662 utils optional myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5.diff.gz
 470dfbebfcd9701d1bf7a0843806fdda 637300 utils optional myphpmoney_1.3RC3+dfsg-5_all.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGq4Lp1OXtrMAUPS0RAr7LAKCcLrWaN3EkwWtWt/Aizpms4zEcYACff9dH
9DWsHB6xyhVHMOZfEgNvxoI=
=x+tN
-----END PGP SIGNATURE-----


--- End Message ---

Reply to: